Yhdessä lasten lukutaitoa edistämässä

Haastattelussa kirjailija Hannu Hirvonen ja Lukumummi ja -vaari -hanke Hannu Hirvosen kirjoittama ja Lukumummi ja -vaari –hankkeen julkaisema e-lastenkirja Viisisataa kutiavaa hammasta on hieno esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä lasten innostamiseksi lukuharrastuksen pariin. Lukutaito kehittyy vain lukemalla ja ilmainen e-kirja haluttiin julkaista, jotta kaikilla olisi ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisuus sukeltaa tarinan maailmaan. Hirvosen oma kiinnostus tarinoihin Lue lisää

Käytännöt ohjaamisessa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Oppilaiden ohjaamisessa tehtävien tekemisessä (esim. kirjallisesti, etäpalaverit, ohjevideot)? Poikkeustilan opetuksen tehtävien tekemisen ohjaamisessa oli vastausten mukaan neljää erilaista tapaa: Palaverit ja videot, puhelut, kirjallinen ohjaaminen ja huoltajien apu. Vastauksia saatiin 146 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Palavereilla ja videoilla tarkoitetaan joko reaaliaikaisia palavereja Lue lisää

Käytännöt oppimisen seurannassa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Oppimisen seurannassa Poikkeustilan aikana oppimisen seurantaa toteutettiin kyselyn vastausten mukaan palautetuilla tehtävillä, keskusteluilla sovelluksilla ja internetsivuilla, huoltajien avulla, yhteistyössä muiden opettajien kanssa ja lähiopetuksessa. Kolmella vastaajalla ei ollut vielä tietoa miten oppimisen seuranta toteutetaan. Vastauksia saatiin 146 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Palautetuilla Lue lisää

Käytännöt arvioinnissa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Opitun arvioinnissa Poikkeustilan opitun arviointi toteutettiin palautetuilla tehtävillä, kokeilla ja testeillä, keskusteluilla, aktiivisuuden seuraamisella, yhteistyössä muiden opettajien kanssa, sovellusten ja internetsivujen avulla tai kuten ennenkin. Osalla vastaajista ei ollut vielä tietoa opitun arvioinnin toteuttamisesta. Vastauksia saatiin 133 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Palautetuilla Lue lisää

Haasteet S2-oppilaiden opetuksessa

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa S2-oppijoiden kohdalla? Poikkeustilan opetuksessa koettiin haasteita kielessä, selkeissä ohjeissa, tuessa, tietoteknisissä asioissa, kodin tuessa, tavoittamisessa, toiminnanohjauksessa sekä motivoinnissa. Vastauksia saatiin 85 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Eniten haasteita koettiin erityisesti kieleen liittyvissä asioissa ja selkeissä ohjeissa. Kielellä tarkoitetaan kielimuuria oppilaan ja vanhempien kanssa sekä toisen kielen kuulemisen ja käyttämisen vähyyttä tai Lue lisää

Käytännöt tehtävänannossa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Tehtävänannossa (miten oppilaat saavat tehtävät) Poikkeustilan opetuksen tehtävänannoissa oli vastausten mukaan neljää erilaista tapaa: erilaiset sovellukset ja internetsivut, lähiopetus, huoltajien apu sekä erilaiset tehtävänantojen muodot. Vastauksia saatiin 151 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Oppimisalustoilla tarkoitetaan etäopiskelun tehtävänantoon käytettyjä sovelluksia ja internetsivustoja. Oppimisalustoihin liittyviä Lue lisää

Haasteet opetuksessa poikkeustilan aikana

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa niiden oppijoiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia? Poikkeustilan opetuksessa koettiin haasteita tuessa, toiminnanohjauksessa, selkeissä ohjeissa, tavoittamisessa, tietoteknisissä asioissa, kodin tuessa, oppilaan hyvinvoinnissa, motivoinnissa sekä opettajan työhön liittyvissä asioissa. Vastauksia saatiin 154 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Eniten haasteita koettiin erityisesti tuessa ja toiminnanohjauksessa. Tuella tarkoitetaan oppilaan oppimisen seuraamista tai arviointia ja tämän Lue lisää

Toukokuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin toukokuun uutiskirjeessä: Mielikuvia ja mietteitä erityisopetuksesta – haastattelussa Jonna Salminen Uusi sivusto kokoaa keinoja oppimisen tukemiseen etäopetuksessa Viisisataa kutiavaa hammasta – uusi lastenkirja on julkaistu Kojussa maksuttomana e-kirjana Tietoa ja vinkkejä lasten itsesäätelyn tukemiseen leikin keinoin Ekapelin GraphoLearn-versio opetuskäyttöön USA:ssa Vielä ehdit osallistua juhlavuoden kilpailuihin! Tule mukaan LUKILOKI-koulutukseen Syksyn koulutusten ilmoittautuminen on Lue lisää