Käytännöt ohjaamisessa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Oppilaiden ohjaamisessa tehtävien tekemisessä (esim. kirjallisesti, etäpalaverit, Lue lisää

Käytännöt oppimisen seurannassa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Oppimisen seurannassa Poikkeustilan aikana oppimisen seurantaa toteutettiin Lue lisää

Käytännöt arvioinnissa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Opitun arvioinnissa Poikkeustilan opitun arviointi toteutettiin palautetuilla Lue lisää

Haasteet S2-oppilaiden opetuksessa

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa S2-oppijoiden kohdalla? Poikkeustilan opetuksessa koettiin haasteita kielessä, selkeissä ohjeissa, tuessa, tietoteknisissä asioissa, kodin tuessa, tavoittamisessa, Lue lisää

Käytännöt tehtävänannossa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? Tehtävänannossa (miten oppilaat saavat tehtävät) Poikkeustilan opetuksen Lue lisää