Käytännöt oppimisen seurannassa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia?

Oppimisen seurannassa

Poikkeustilan aikana oppimisen seurantaa toteutettiin kyselyn vastausten mukaan palautetuilla tehtävillä, keskusteluilla sovelluksilla ja internetsivuilla, huoltajien avulla, yhteistyössä muiden opettajien kanssa ja lähiopetuksessa. Kolmella vastaajalla ei ollut vielä tietoa miten oppimisen seuranta toteutetaan. Vastauksia saatiin 146 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta.

Palautetuilla tehtävillä tarkoitetaan kaikkia oppilaan tekemiä tehtäviä jotka joko palautetaan suoraan oppimisalustalle tai niistä lähetetään erikseen opettajalle kuva. Tehtävien perusteella opettajat pyrkivät myös antamaan palautetta oppimisesta. Palautettuja tehtäviä käytettiin oppimisen seurannassa 93 vastauksessa.

”Oppilaat palauttavat tehtävänsä joko valokuvina puhelimeen tai sitten docs-lomakkeella classroomissa ja annan jokaiselle palautteen ja opetan, jos huomaan paljon virheitä.”

”Seuraan koko ajan, myös tunnin aikana online Wordista, että tehtävien teko sujuu. Wordiin olen laittanut myös kommentteja ja kehuja”

Keskusteluilla tarkoitetaan joko puhelimella tai videopuheluissa käytyjä keskusteluja oppilaan kanssa opiskelusta ja sen etenemisestä. Keskusteluja käytettiin oppimisen seurannassa 26 vastauksessa.

”Opetuskeskustelu ja oppimispäiväkirjat vihkossa tai drivessa.”

Oppimisalustoilla tarkoitetaan erilaisia sovelluksia ja nettisivustoja, jossa oppimisen seuranta tapahtuu etänä. Lista kyselyyn vastanneiden etäopiskelun aikana käyttämistä oppimisalustoista löytyy tehtävänantojen käytännöt -kohdasta. Erilaisia oppimisalustoja käytettiin 12 vastauksessa.

Huoltajien avulla tarkoitetaan joko huoltajan lähettämiä tehtyjä tehtäviä opettajalle tai huoltajan tekemää oppimisen seurantaa, joka välitetään opettajalle. Huoltajien apua käytettiin oppimisen seurannassa seitsemässä vastauksessa.

”Vanhempien raportit ja kuvat wilmaan, sähköpostiin tai Whatsappiin.”

Yhteistyöllä muiden opettajien kanssa tarkoitetaan yhdessä toisen opettajan kanssa tehtyä oppimisen seurantaa joko palavereissa tai kommentteina oppilaan tehtävissä. Yhteistyötä muiden opettajien kanssa käytettiin kolmessa vastauksessa.

”Viikottain palaverit opettajien ja ohjaajien kanssa, jotta koko ajan olemme kartalla oppilaiden oppimisesta.”

Ei tietoa tarkoittaa, ettei oppimisen seurannan käytännöstä ole vielä selvyyttä tai sitä ei ole ehditty tekemään. Kolmessa vastauksessa ei ollut tietoa oppimisen seurannan käytännöistä.

”Toistaiseksi arvoitus”

Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaiden, jotka opiskelivat koulussa, oppimisen seurantaa. Lähiopetuksesta mainitsi kaksi vastaajaa.

”Lähiopetus koululla”