Niilo Mäki Institutet meddelar: NMI rekryterar en person till ett utvecklingsprojekt

PROJEKTARBETARE – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor Självreglering, beteende och uppmärksamhet Niilo Mäki Institutet är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsenhet i Jyväskylä med fokus på inlärningssvårigheter. Niilo Mäki Institutet har inlett ett tre-fyra år långt projekt (2023-2026) för att stödja självreglering, beteende och uppmärksamhet inom småbarnspedagogiken. Målgruppen är finlandssvenska barn och personal inom småbarnspedagogiken. Projektet Lue lisää

Uutta tutkimustietoa tavun roolista suomen kielen lukemisessa

Tavu on keskeinen puhuttua kieltä jäsentävä yksikkö, ja tavuttaminen ja tavuviivat ovat perinteisesti olleet keskeinen osa suomalaista luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Kuitenkin tutkimuksellisesti tavun rooli lukemisessa on vielä epäselvä.  Kehittyvien lukijoiden on arveltu dekoodaavan (eli yhdistävän kirjoitettua kieltä puhuttuun) ainakin vieraita sanoja tavu tavulta, mutta kokeellisia tutkimuksia aiheesta on tehty vähän. Tässä tutkimuksessa testasimme oletusta, Lue lisää

Haastattelussa Pelaa Fiksusti -hankkeessa tutkijana toimiva Päivi Merjonen

Hankkeessa tarjotaan tukea ja ohjausta erityislasten perheille älylaitteiden käyttöön Pelaa Fiksusti on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke (2022-2024). Hankkeessa järjestetään ryhmätoimintaa erityislapsille ja heidän vanhemmilleen. Kohderyhmänä ovat alakouluikäiset lapset, joiden vanhemmat ovat huolissaan lasten digitaalisesta pelaamisesta. Lisäksi lapsilla on hermoston kehityksellisiä häiriöitä, kuten esimerkiksi oppimisvaikeuksia, ADHD tai autismikirjon piirteitä. Hankkeessa ei ole pyrkimys kieltää lapsia pelaamasta, Lue lisää