Hyvä lukivaikeuksien arviointi on tärkeää

Niilo Mäki Instituutti kehittää vankkaan tutkimustietoon perustuvia luku- ja kirjoitustaitojen arviointimenetelmiä lukivaikeuksiin Lukivaikeus koskettaa noin 5–10 prosenttia lapsista ja nuorista. Näitä yleisiä oppimisvaikeuksia on tärkeä arvioida ajoissa ja riittävän laajasti, jotta tukitoimenpiteitä päästäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman varhain, tarkasti ja vaikuttavasti. Niilo Mäki Instituutti kehittää uusia arviointimenetelmiä ja -välineitä lukivaikeuksien arviointiin asiantuntemuksella ja uusimpaan tutkimustietoon Lue lisää

Haastattelussa NMI:n hallituksen jäsen Päivi Kalilainen

Soteuudistuksen valmistelussa tärkeää on vaalia hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken Päivi Kalilainen toimii tällä hetkellä palvelujohtajana Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja lapsille, nuorille ja perheille ja 1.1.2023 alkaen lasten, nuorten ja perheiden vastuualuejohtajana hyvinvointialueella. Hallinnon tehtävien lisäksi hänellä on käytännön työkokemusta soten alalta perheneuvolatyöstä, lastensuojelusta ja aikuisten mielenterveystyöstä. Niilo Mäki Lue lisää

Syyskuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin syyskuun uutiskirjeessä: • Haastattelussa Adrienn Jalonen – Tukea erityislasten nettipelaamiseen – Lue haastattelu• eTALE Africa -hankkeen yhteistyökumppanit tapasivat Jyväskylässä – Lue lisää• Vertaistoimintaa nuorille, joille hahmottaminen on hankalaa sekä nuorten vanhemmille – Lisätietoa nuorten ja vanhempien vertaistyhmistä• Lähde kokeilemaan lukuteatteria oppilaidesi kanssa! – Lisätietoa tutkimuksesta• Tule mukaan Lukeva koulu -mallin kehitystyöhön! – Lue lisää

eTALE Africa -hanke tapasi Jyväskylässä

eTALE Africa -hankkeen yhteistyökumppanit Sambiasta (Capolsa-keskus), Keniasta (KISE-instituutti), Tansaniasta (AMUCTA-yliopisto) ja Namibiasta (Namibian yliopisto) kokoontuivat Jyväskylään tapaamaan hankekumppaneitaan Niilo Mäki Instituutista sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista. eTALE Africa -hankkeen järjestämässä työpajassa viimeisteltiin hankkeessa kehitetyn e-oppimisympäristön sisältöjä ja suunniteltiin tulevia toimia. Viikon kestäneen työpajan aikana työryhmä tutustui myös Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri-Onervaan, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutukseen sekä Lue lisää