ILS – Inlärning och Stöd i läsning och skrivning                        

ILS-projektet (2015–2025) är ett longitudinellt forsknings- och utvecklingsprojekt med följande målsättningar:

  • Utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärning och inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem
  • Utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever
  • Fortbilda utbildningspersonal

Våren 2024 följer vi för sista gången upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i den longitudinella studien av läs- och skrivförmågan samt läsrelaterade färdigheter från åk 1 till åk 9. Vi fortsätter utveckla material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga samt läsförståelse i årskurserna 7 och 9. Materialet för åk 7 och 9 publiceras vid projektets slut, uppskattningsvis 2025.

Material

ILS – Individuell Läsning och Skrivning (2019) är ett material för kartläggning av läs- och skrivförmågan. ILS-materialet består både av gruppuppgifter och individuella uppgifter med normer för årskurserna 1, 2, 3 och 5.

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning (2019) används för att testa benämningsförmågan hos barn. Testet består av åtta uppgifter; Färger, Siffror, Bokstäver, Föremål, Siffror och bokstäver, Färger, Siffror och bokstäver, Verb och Ord. SSB-testet har normer för finlandssvenska barn i åldern 6-12 år.

VBT – Verbbenämningstest (2019) är en finlandssvensk bearbetning av det ursprungliga finska testet Toimintanimeämistesti som publicerades samtidigt. Testet har normer för finlandssvenska 6–12 åringar.

Spel-Ett Läsflyt är ett digitalt spel som fokuserar på övning i läsflyt. Det upprätthålls av Niilo Mäki Institutet och finns gratis tillgängligt via olika apptjänster och sidan http://www.lukimat.fi/lasning/material/spel-ett-lasflyt

Övriga material:
I samband med normeringen av ILS-materialet samlade vi även in finlandssvenska normer för delprovet Ordförståelse ur ”DLS för skolår 2–3” och ”DLS för skolår 4–6” (Järpsten & Taube, 2010) samt för deltestet Läsförståelse ur kartläggningsmaterialet ”LäSt – Test i Läsförståelse, läsning och stavning” (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson, Wiklund, 2016).

Ordförståelse ur DLS för skolår 2–3: normer för åk 1, 2 och 3
Ordförståelse ur DLS för skolår 4–6: normer för åk 5
Läsförståelse ur LäSt – Test i läsförståelse, läsning och stavning åk 1–6: normer för åk 3 och 5

Rapport

Läsningen lever

Fortbildning

Vi erbjuder fortbildning i användningen av våra material och inom området läsning, skrivning och benämning. Aktuella fortbildningar hittar du här.

Artiklar

Artiklar i dagstidningar, tidskrifter och vetenskapliga publikationer

Scandinavian Journal of Educational Research
The Predictors of Literacy Skills among Monolingual and Bilingual Finnish–Swedish Children During First Grade Pia Vataja, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro, Jari Westerholm, Ann-Katrine Risberg &Paula Salmi
Profiles of Reading Fluency and Spelling Skills: Stability and Change Across the Early School Years. Risberg, A-K., Widlund, A., Hellstrand, H., Vataja, P., & Salmi, P.

NMI Bulletin
Spel-Ett Läsflyt – förverkligandet av en interventionsstudie med fokus på läsflyt
Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem
SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar
ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning

Vasabladet
Unik studie om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga snart klar – “Ingen larmrapport”

Hufvudstadsbladet
Finlandssvenska elever läser allt färre böcker – efter trean sjunker läsförståelsen
Smedsbyelever testar spel som ska förbättra läsflytet

Åbo Underrättelser
Elever i Åbo och Kimito tränar läsflyt med nytt spel – ”ett roligt och motiverande sätt att utveckla läskunskaperna”

Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi
Med läsflyt i sikte (2023:1)
Tidig identifiering och stödåtgärder för läsning och skrivning i en finlandssvensk kontext (2022:2)

Erityiskasvatus, Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n jäsenlehti
Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning
Arviointiprosessi lukemisen ja kirjoittamisen tukena

Lukiloki
Läs- och skrivförmågans kontinuerliga utveckling

Källförteckning

Material
Laine, M., Neitola, T., Rautakoski, P., Westerholm, J., Salmi, P. & Plyhm, L. (2019). VBT – Verbenämningstest. Niilo Mäki Institutet.
Risberg, A-K, Vataja, P., Plyhm, L., Lerkkanen, M-K., Aro, M., Westerholm, J., & Salmi, P. (2019). ILS – Individuell Läsning och Skrivning. Niilo Mäki Institutet.
Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K, Vataja, P. & Westerholm, J. (2019). SSB – Test I Snabb Seriell Benämning. Niilo Mäki Institutet.

Artiklar i vetenskapliga publikationer:
Kronberg, N. & Salmi, P. (2022). Spel-Ett Läsflyt – förverkligandet av en interventionsstudie med fokus på läsflyt. NMI Bulletinens svenskspråkiga specialnummer, 94–107.
Risberg, A-K., Widlund, A., Hellstrand, H., Vataja, P., & Salmi, P. (2023). Profiles of Reading Fluency and Spelling Skills: Stability and Change Across the Early School Years. Scandinavian Journal of Educational Research.
Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K, Vataja, P. & Laine, M. (2019). VBT och SSB – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12 åringar. NMI Bulletinens svenskspråkiga specialnummer, 92─102.
Vataja, P., Lerkkanen, M.-K., Aro, M., Westerholm, J., Risberg, A.-K., & Salmi, P. (2022). The Predictors of Literacy Skills among Monolingual and Bilingual Finnish-Swedish Children During First Grade. Scandinavian Journal of Educational Research, 66(6), 960-976.
Vataja, P., Risberg, A-K., Lerkkanen, M-K., Aro, M. & Salmi, P. (2019). ILS – Ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning för läsning och skrivning. NMI Bulletinens svenskspråkiga specialnummer, 103─111.

Artiklar i tidskrifter:
Kronberg, N., Risberg, A-K., Vataja, P. & Salmi, P. (2022). Pedagogiskt kartläggningsarbete – Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning. Erityiskasvatus, (3), 24–26.
Kronberg, N. & Salmi, P. (2023). Med läsflyt i sikte. Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi, (1), 1–5.
Risberg, A-K., Vataja, P., & Kronberg, N. (2022). Tidig identifiering och stödåtgärder för läsning och skrivning i en finlandssvensk kontext. Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi, (2), 16–22.
Salmi, P, Kronberg, N., Vataja, P. & Risberg, A-K. (2022). Arviointiprosessi lukemisen ja kirjoittamisen tukena. Suomen erityiskasvatusliitto. Artikkeli.