Uusi teos luo katsauksen matematiikan opetukseen ja oppimiseen

LEHDISTÖTIEDOTE: Vaikka suomalaisten peruskoululaisten matematiikan taidot ovat edelleen kansainvälisessä vertailussa hyvällä mallilla, on osaamisessa tapahtunut myös huolestuttavia muutoksia. Viime vuosina matematiikan osaaminen ja sen opiskeluun liittyvät asenteet ovat heikentyneet. Uusi kirja tarkastelee matematiikan opetusta ja oppimista useista näkökulmista ja tarjoaa laajan kokonaiskuvan näihin vaikuttavista tekijöistä.  Matematiikan opetuksesta on viime aikoina nostettu esille useita yksittäisiä järjestelyihin Lue lisää

Yksinäisyys, yksinolo ja vanhemmille uskoutuminen ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen

Moni nuori kokee yksinäisyyttä tai on omaehtoisesti yksin. Vanhempien vastavuoroinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde voi vaikuttaa yksinäisyyden vähenemiseen. Sanna Kyllösen, Riikka Hirvosen, Timo Ahosen ja Noona Kiurun (2017) tutkimusartikkelissa tarkastellaan yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteyttä varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen. Tutkimusartikkelissaan Yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteydet varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen Sanna Kyllönen, Riikka Hirvonen, Timo Ahonen ja Noona Kiuru Lue lisää

LEHDISTÖTIEDOTE: Huoli varhaisen sanaston kehityksestä ei ole turha

Kielellisistä taidoista erityisesti sanasto kehittyy yleensä rivakasti toisen ikävuoden aikana. Jokaisen lapsen puhe ja kieli kehittyvät omalla tahdillaan, mutta välillä lapsen hidas kielenkehitys huolettaa perheitä ja lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Uuden Sanaseula-arviointimenetelmän tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin ja helpommin varhaisen sanaston kehityksessä heikosti kehittyvät lapset. Sanaston kehityksen arviointi on tärkeääSuomessa ei aiemmin ole ollut käytössä Lue lisää

Marraskuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin marraskuun uutiskirjeessä: Haastattelussa sovellussuunnittelija Matti Kinnunen: Pelien kehittäjän työssä yhdistyy intohimo alaan ja ihmisten auttaminen Tartu tarinaan ja Lukumummit ja -vaarit osallistuvat Suomen Vanheimpanliiton Kiedo meidät tarinaan -kampanjaan Miesten viikolla 2018 Matematiikan opetus ja oppiminen -kirja on painossa! Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletinin uusi numero ilmestynyt #Lukuliike innostaa ja haastaa lukemaan LUKILOKI-verkkokoulutus: Lue lisää

Syksyn 2018 Hyvä Alku -tapahtuma

Hyvä Alku -tapahtuma järjestettiin jo kahdeksannen kerran syksyllä 2018. Tämä kaikille varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville tai alaa muuten seuraaville tarkoitettu tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa alan suurimpien tapahtumien joukossa.