Oppimisvaikeudet aikuisena II

“Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: ennaltaehkäisevät ja suojaavat tekijät”

Vuosina 2014-2019 Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä toteutettiin oppimisvaikeuksien pitkän ajan seuraamuksia selvittänyt tutkimushanke “Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: ennaltaehkäisevät ja suojaavat tekijät”. Tutkimuksen avulla saatiin merkittävää tietoa oppimisvaikeuksien yhteydestä aikuisiän elämänkulkuun. Tulokset nostivat esiin myös kiinnostuksen matematiikan oppimisvaikeus -diagnoosin saaneiden ihmisten hyvinvointia kohtaan. Uuden tiedon valossa vuonna 2020 käynnistettiin tutkimuksen II-osa, jonka tavoitteena onkin selvittää sekä uutta että jo kerättyä aineistoa hyödyntäen, miksi matematiikan oppimisvaikeudet mahdollisesti ovat lukemisvaikeuksia merkittävämpi riskitekijä aikuisuuden hyvinvoinnille, kouluttautumiselle ja työllistymiselle, ja mitkä tekijät toimivat suojaavina tekijöinä. 

Tutkimus on seurantatutkimus henkilöistä, jotka ovat käyneet lapsena Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla oppimisvaikeustutkimuksissa. Tutkimuksessa selvitetään nyt jo aikuisten tutkittavien elämänkulkua, mm. kouluttautumista, ammattia ja työllisyystilannetta, hyvinvointia sekä elämäntapahtumien mahdollisia yhteyksiä lapsuuden oppimisvaikeuksiin. Lisäksi pyritään selvittämään, onko lapsuuden oppimisvaikeus näkyvissä aikuisiässä ja minkälaisia kokemuksia oppimisvaikeuden vaikutuksesta henkilöillä itsellään on. Erityisen kiinnostuneita ollaan tekijöistä, jotka ovat elämän varrella auttaneet selviytymään ja menestymään eri elämäntilanteissa. Tutkimuksen tulokset voivat antaa merkittävää tietoa siitä, miten esimerkiksi koulun ja yhteiskunnan tukimuotoja voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin sellaisten lasten ja nuorten tarpeita, joilla on oppimisvaikeuksia, ja miten lasten ja nuorten vanhempia ja opettajia voitaisiin tukea jatkossa paremmin.

Jos sinuun on oltu yhteydessä tutkimukseen osallistumisesta

Löydät tutkimustiedotteen

Verrokkihenkilön tutkimustiedote

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tutkimukset suoritetaan Niilo Mäki Instituutissa osoitteessa Asemakatu 4 (3 krs), 40100, Jyväskylä . Tutkimuspäivän kesto on noin viisi tuntia taukoineen. Tarjoamme välipalaa ja kahvia/teetä tutkimuksen lomassa. Ilmoita etukäteen, mikäli tarvitset parkkipaikan Niilo Mäki Instituutin sisäpihalta. Pysäköintiä varten tarvitaan parkkikortti, jonka tutkija toimittaa autollesi saapuessasi parkkipaikalle.

Tutkimukseen osallistumisesta ei koidu tutkittaville kustannuksia. Korvaamme matkakulut tutkimuskäynneistä julkisen liikenteen kustannusten mukaan. Mikäli omalla autolla kulkeminen on perusteltavissa, korvaamme matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

Ethän tule sairaana tai toipilaana mittauksiin. Ethän tule mittauksiin myöskään mikäli samassa taloudessa asuva on karanteenissa, odottaa koronatestin tulosta tai on saanut positiivisen testituloksen. Jos joudut perumaan tai vaihtamaan tutkimusajan, olethan yhteydessä meihin mahdollisimman pian.

Yhteystiedot

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tutkimuksesta, olethan yhteydessä: linda.pennstrom@nmi.fi tai 044 4914 614 (Linda Pennström, projektitutkija)