Työrauha kaikille – Opas ohjaajalle

Työrauha kaikille toimintamalli on oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tukea luokkia 5.-9., joissa työrauhaongelmat ovat muodostuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimimallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisilmapiiriä luokassa. Oppaan avulla kouluilla voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida luokkatason tukitoimia häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi. Kummimateriaali sisältää Työrauha kaikille käsikirjan sekä cd-levyn. Cd-levyltä Lue lisää