NAPP – tidig kartläggning av förutsättningar för inlärning

Varför?

 • För att få aktuell och forskningsbaserad information om tidiga språkliga färdigheter och förutsättningar för läs- och skrivinlärningen hos finlandssvenska 5- och 6-åringar.
 • Det finns behov av finlandssvenskt material för både kartläggning och uppföljning av tidiga språkliga färdigheter

Vad gör NAPP?

 • Utvecklar kartläggningsmaterial för fem- och sexåringar för att individuellt kartlägga språkliga färdigheter.
  • Materialet kommer till försäljning via Niilo Mäki Institutet
 • Samlar forskningsinformation om barns kunskaper och bakgrundsfaktorer i fem- och sexårsåldern.
 • Fortbildar personal inom småbarnspedagogiken i användningen av kartläggningsmaterialet, om hur barnens tidiga språkliga färdigheter förutsäger läs- och skrivutvecklingen samt hur dessa färdigheter kan stödjas.

När pågår NAPP?

 • Vårterminen 2024: vi utvecklar och piloterar kartläggningsmaterial
 • Höstterminen 2024: kartläggningsmaterialet normeras med ca 300 femåringar och 300 sexåringar i Svenskfinland
 • År 2025: Materialet färdigställs
 • År 2026: Kartläggningsmaterialet utkommer och vi erbjuder fortbildningar i användningen.

Är du intresserad av att delta i normeringen (hösten 2024) med din grupp inom småbarnspedagogiken (femåringar) eller förskolan? – Kontakta nea.kronberg@nmi.fi

Vill du veta mera om projektet, kontakta oss gärna!

NAPP-teamet

Projektledare: Paula Salmi, paula.salmi@nmi.fi

Nea Kronberg, nea.kronber@nmi.fi

Ann-Katrine Risberg, arisberg@nmi.fi

Pia Vataja, pia.vataja@nmi.fi

Lotta Liljeström, lotta.liljestrom@nmi.fi

Projektet finansieras av: Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse och Utbildningsstyrelsen