Esittelyssä uusi LUKINO-hanke

Uusia menetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin Riikka Heikkilä ja Pirita Korpivaara työskentelevät uudessa, tänä vuonna alkaneessa LUKINO-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Arviointimenetelmiä tarvitaan, koska lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista. Nämä oppimisvaikeudet heijastuvat laajasti lasten ja nuorten oppimiseen, minkä vuoksi on erityisen Lue lisää

Haastattelussa Soile Loukusa

Lapsen sujuvat kielenkäyttötaidot helpottavat sosiaalisia tilanteita Soile Loukusan kehittämä Pragma-testi on ensimmäinen suomalainen arviointimenetelmä lapsen pragmaattisen ymmärtämisen ja kontekstuaalisen prosessoinnin arviointiin. Soilea on koko uransa ajan kiehtonut ihmisen ainutlaatuinen kyky ymmärtää merkityksiä, jotka ovat kätkeytyneet sanottujen ilmausten taakse. Pragmaattiset taidot ja kyky kielen tilannesidonnaiseen ymmärtämiseen näyttäytyvät monin tavoin jokapäiväisissä arjen vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi keskusteleminen muiden kanssa, Lue lisää

Alakoulusta yläkouluun – siirtymään liittyvät huolet nuorilla

Suurin osa nuorista vaihtaa koulua siirtyessään alakoulusta yläkouluun. Erityisesti uudessa koulussa aloittavalle nuorelle siirtymän aiheuttamat monet muutokset voivat olla jännittävä asia, mutta siirtymään liittyviä huolia ole Suomessa tutkittu kovinkaan paljon. Rautiaisen, Rissasen, Kiurun ja Hirvosen tutkimuksessa selvitettiin, millaisia koulusiirtymään liittyviä huolia nuorilla on ennen ja jälkeen alakoulusta yläkouluun siirtymisen. Tutkimus oli osa laajempaa TIKAPUU – Lue lisää

Elokuun uutiskirje on ilmestynyt!

Elokuun uutiskirjeessä: Esittelyssä SWPBS-Erasmus -tutkimushanke Lukuteatteri motivoi oppilaita lukemaan mielekkäällä tavalla, oppimista tapahtuu melkein vahingossa Muista Land ahoy! -materiaalit englannin kielen opiskeluun Hyvä Alku -tapahtuma tulee jälleen! Koulujen haku maksuttomaan Yhteispeli-koulutukseen on avoinna syyskuun loppuun Kaipaako kuntanne täydennyskoulutusta lukutaidon tukemiseen? LUKILOKIsta välineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen Syksyn koulutus- ja julkaisutiedote ovat luettavissa! Alkusyksyn koulutuksiin ehtii Lue lisää

Esittelyssä SWPBS-Erasmus -tutkimushanke

Neljässä EU-maassa käynnissä oleva SWPBS-tutkimushanke tähtää inklusiivisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittymiseen kouluissa Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti (NMI) ovat tehneet pitkään tutkimusyhteistyötä käyttäytymisen tukimuotojen kehittämisessä ja niiden vaikuttavuuden tutkimisessa. Nyt esittelyssä on Jyväskylän yliopiston ja kolmen itäsuomalaisen kunnan (Kontiolahti, Lappeenranta ja Varkaus) yhteinen tutkimushanke. EU:n Erasmus+ “Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Lue lisää

Lukuteatteri motivoi oppilaita lukemaan mielekkäällä tavalla

Oppimista tapahtuu melkein vahingossa Tutkimuksen mukaan lukuteatteritoiminta äidinkielen erityisopetuksen muotona kohentaa niin lukusujuvuutta kuin -motivaatiotakin. Samalla kehittyvät myös oppilaan esiintymistaidot ja usko omaan pystyvyyteen lukijana ja esiintyjänä. Niilo Mäki Instituutissa toteutetun tutkimuksen mukaan lukuteatteritoimintaan osallistuneet  hitaasti lukevat 3.–4.-luokkalaiset oppilaat kehittyivät yhtä paljon lukemisessa kuin koulun tukea saaneet oppilaat. Tulosten perusteella pienryhmätoimintana toteutettavaa lukuteatteria voidaan suositella Lue lisää