OMIS-oppaat

Oppimisvaikeudet ja lapsen oma kokemus (OMIS; RAY, 2011–2013) -hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista sekä tuottaa materiaalia niiden arvioimiseen ja myönteisen minäkäsityksen tukemiseen opettajien ja terapeuttien käyttöön. Hankkeessa tehty KUMMI 11 -julkaisu “Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin” sisältää teoreettista tietoa mm. minäkäsityksestä ja minäpystyvyydestä sekä niiden yhteydestä oppimisvaikeuksiin. Sen Lue lisää

Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon – Opettajan vinkkikirja

Tämän vinkkikirjan tarkoitus on selvittää lyhyesti motivaatiota heikentäviä tekijöitä, valaista motivaation rakentumista tukevia osatekijöitä ja jakaa opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön käytännössä testaamia, hyviksi havaitsemia Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseen.  opettajan vinkkikirja.pdf — PDF document, 1.80 MB (1892526 bytes)