Käytännöt tehtävänannossa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia?

Tehtävänannossa (miten oppilaat saavat tehtävät)

Poikkeustilan opetuksen tehtävänannoissa oli vastausten mukaan neljää erilaista tapaa: erilaiset sovellukset ja internetsivut, lähiopetus, huoltajien apu sekä erilaiset tehtävänantojen muodot. Vastauksia saatiin 151 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta.

Oppimisalustoilla tarkoitetaan etäopiskelun tehtävänantoon käytettyjä sovelluksia ja internetsivustoja. Oppimisalustoihin liittyviä vastauksia oli 107. Käytetyt oppimisalustat olivat (aakkosjärjestyksessä):

 • Bingel, Sanomapro
 • G Suite for Education, joka sisältää:
 • Google Classroom
 • Google Docs
 • Google Drive
 • Google Meet
 • Google Sites
 • Google Hangouts
 • Itslearning
 • Wilma
 • Moodle
 • Office 365
 • OneDrive
 • Teams
 • OneDrive
 • Padlet
 • Peda.net
 • Qridi
 • Seesaw
 • Showbie
 • Skype
 • Studeo
 • Stuudium e-koulu
 • sähköposti
 • Tenavanetti
 • ThingLink
 • Trello
 • ViLLE
 • WhatsApp
 • Youtube
 • Zoom

Tehtävänannon muodolla tarkoitetaan konkreettisesti tehtävänantoon liittyviä asioita. Tehtävänannossa tulisi olla selkeä rakenne: lyhyt, mahdollisesti numeroitu ja pilkottu osiin sekä kirjoitettu selkokielellä. Lisäksi tehtävänannossa tulisi olla monikanavaisuutta, eli pelkän kirjallisen ohjeen lisäksi olisi hyvä olla visuaalinen ja auditiivinen ohjeistus. Myös rutiinit ja entuudestaan tutut tehtävätyypit sekä tehtävänannon antaminen etukäteen koettiin hyödyllisenä. Tehtävänannon eriyttäminen ja omat, henkilökohtaiset tehtävänannot koettiin parhaana tapana joillekin oppilaille. Tehtävänannon muotoon liittyviä vastauksia oli 24.

”Lyhyet, pilkotut, numeroidut ohjeet. ”

”Visuaalinen ja auditiivinen ohjeistus. ”

”Oma,eriytetty tehtävälista selkokielellä. ”

Huoltajien avulla tarkoitetaan tehtävänannon antamista huoltajille, jotka välittävät tehtävänannon oppilaille tai tehtävänannon antamista sekä oppilaille että huoltajille. Huoltajien apuun liittyviä vastauksia oli 17.

”wilmassa ja whatsupissa huoltajien puhelimeen”

Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaita, jotka opiskelivat myös poikkeusolojen aikaan koulussa. Lähiopetukseen liittyviä vastauksia saatiin kolme.

”Käyvät koululla lähiopetuksessa. ”