Maaliskuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin maaliskuun uutiskirjeessä: Lukuteatterissa opitaan draamakasvatuksen keinoin sujuvaa lukemista – Lue haastattelu Kummi 20. Lukuteatteri – lukusujuvuutta ja varmuutta draaman keinoin – Tutustu Kojussa VIKKE-hankkeelle arvostettu Vuoden viittomakieliteko 2021 -tunnustuspalkinto – Lue lisää Leikitään ja keskitytään yhdessä Liedossa – toimintamalli ottaa uusia askelia – Lue lisää Talvisia terveisiä Hahkusta! Apua neuropsykiatrisiin vaikeuksiin – Lue lisää

Uusi Lukuteatteri-Kummi on ilmestynyt!

Lukuteatterissa opitaan draamakasvatuksen keinoin sujuvaa lukemista Niilo Mäki Instituutissa on kehitetty osana Suomen Akatemian rahoittamaa ReadDrama-tutkimushanketta (2018-2023) uudenlainen lukuteatterin muoto lukemisen kohdennettuun tukeen. Lukuteatterissa yhdistyvät draamakasvatuksellinen näkökulma sekä sujuvan lukemisen harjoittelu lapsilähtöisellä ja yhteistoiminnallisella tavalla. Sen on tutkimuksessa todettu olevan paitsi tehokas, myös oppilaille mieleinen tapa opetella sujuvaa lukemista. Pian julkaistava Lukuteatteri-Kummi esittelee lukuteatteritoiminnan lähtökohdat Lue lisää

LeKe-toimintamalli ottaa uusia askelia Liedossa

Leikitään ja keskitytään (Leke) yhdessä -hankkeessa on otettu tänä keväänä askel kohti aiempaa itsenäisempää toteutusta. Alun perin suunniteltujen kuntien lisäksi hankkeeseen saatiin mukaan reilun 20 000 asukkaan Liedon kunta Turun naapurista. LeKe yhdessä -toimintamallissa tuetaan lasten itsesäätelyn kehitystä varhaiskasvatuksen, sote-palvelujen ja perheiden yhteisvoimin. Kaikilla on oma tärkeä roolinsa ja tehtävänsä. Olennaista on, että yhdessä tekemällä päästään Lue lisää

Aikamatkalla-harjoitusohjelmalla kohti sujuvampaa lukutaitoa

Aikamatkalla-harjoitusohjelman tavoitteita ovat lukemisen sujuvoituminen, oikeinkirjoituksen parantuminen, luku- ja kirjoitusinnostuksen herättäminen ja itseluottamuksen vahvistuminen. Ohjelmassa keskitytään erityisesti lukemisen hitauteen. Lukemisen sujuvoitumiseen pyritään kannustamalla lapsia lukemaan paljon kotona ja järjestämällä myönteisiä lukuhetkiä Aikamatkalla-ryhmässä. Ryhmässä tehdään myös paljon tavuharjoituksia, mikä innostaa harjoittelemaan pitkienkin sanojen nopeaa lukemista. Nimeämisen vahvistumista tavoitellaan myös. Oikeinkirjoituksen kehittymistä tuetaan kiinnittämällä lapsen huomio kirjoittamisen Lue lisää

Helmikuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin helmikuun 2022 uutiskirjeessä: LuTo-kuntoutusryhmä tarjoaa harjoitusta lukusujuvuuteen ja toiminnanohjaukseen – Lue haastattelu Onerva Mäki – Erilaisten asialla – Lue lisää VIKKE-hanke toteuttaa suomalaisen viittomakielen perheopetuskokeilun! – Lue lisää Apua neuropsykiatrisiin vaikeuksiin – tietoiskusarja, osa 2 autismikirjo – Tutustu videoon Fråge- och diskussionstimmar om kartläggning av läsning, skrivning och språkliga förmågor Millaista tietoa Lue lisää