Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI Bulletin

  • on oppimisen ja oppimisvaikeuksien suomenkielinen erityislehti
  • ilmestyy neljä kertaa vuodessa (painos 2 200)
  • on perustettu vuonna 1990
  • julkaisee vertaisarvioinnin läpikäyneitä tieteellisiä artikkeleita, kokeiluja, käytänteitä, puheita, puheenvuoroja sekä esittelyjä ja katsauksia
  • on tarkoitettu erityisesti opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille sekä yhteiskunnallisille vaikuttajille
  • tarjoaa lukijoille ymmärrettävässä muodossa olevaa uutta tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä
  • on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.
  • ISSN 2342-9046

Siirry Bulletinin omille sivuille

Tutustu ja tilaa!