Kehitysyhteistyö

NIILO MÄKI INSTITUUTIN TEKEMÄ KEHITYSYHTEISTYÖ

Niilo Mäki Instituutilla on laaja kokemus vammaissektorin ja opetussektorin kapasiteetin rakentamisesta Afrikassa. Opetussektorin ammattilaisille on järjestetty täydentävää koulutusta neuropsykologiasta ja oppimisvaikeuksista, ja kehitetty oppimisen arvioinnin ja tukemisen menetelmiä yhdessä kumppanimaiden asiantuntijoiden kanssa.  Kunniatohtori Onerva Mäki on toiminut kehitysyhteistyöhankkeiden pioneerina ja kouluttajien koulutuksen alkuunpanijana. Toiminnan ydin on ollut viimeisimmän tieteellisen tiedon tarjoaminen eteläisten kumppanien käyttöön ja erityisopetuksen opinto-ohjelmien kehittämisen tukeminen. Vuonna 2008 Onerva Mäki sai arvostetun Amos Comenius mitalin elämäntyöstään erityisopetuksen kehittäjänä.

Instituutin ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet 1990-luvun alussa keskittyvät afrikkalaisten erityisopettajien kouluttajien kouluttamiseen kliinisen lasten neuropsykologian alalta (Clinical Child Neuropsychology Diploma Training, CCNP).  Ensimmäisen diplomikoulutuksen osallistujat tulivat Keniasta, Sambiasta, Namibiasta ja Zimbabwesta. Diplomikoulutuksia järjestettiin kaikkiaan 4 vuosikurssia. Useimmat valmistuneet toimivat nykyään opetustehtävissä ja konsulttina tai valtionhallinnon toimissa.

Niilo Mäki Instituutin asiantuntemusta käytettiin myös Suomen ja Sambian kahdenvälisessä kouluhallintoa tukevassa ESSP (Education Sector Support Programme) -ohjelman alkuvaiheessa Onerva Mäen toimiessa konsulttina erityisopettajien kouluttajien koulutusohjelmaa luotaessa. ESSPIII puitteissa kehitettiin Sambiassa paikallisten kielten lukutaidon arviointiin Basic Skills Assessment Tool (BASAT) (Ketonen & Mulenga, 2002) ja Basic Numerical and Calculation Abilities (BANUCA) (Räsänen & Chilala, 2003)- lukukäsitteen ja laskutaidon testi luokille 1–3. Näitä testejä käytetään sekä Sambian Yliopiston erityisopettajankoulutuslaitoksen ja Zambia Institute of Special Educationin opetusohjelmissa.

Myöhemmät Instituutin hallinnoimat hankkeet ovat keskittyneet erityisopettajien kouluttajien täydennyskoulutuksiin sekä Sambiaan ja Keniaan perustettujen lastentutkimusklinikoiden tukemiseen. Lastentutkimusklinikoilla arvioidaan lasten erityistuen tarvetta ja helpotetaan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten koulunkäyntiä. Hankkeita on toteutettu Ulkoasiainministeriön valtionavustuksen tuella.