eTALE AFRICA (TEACHER eLEARNING AFRICA) -HANKE (2015-2016, 2019-2022)

Koulutuksen ja opetuksen laatu kaikissa yhteiskunnissa on riippuvainen opettajien taidoista ja pätevyydestä. Opettajankoulutuksen puutteet yhdessä koulujen puutteellisten resurssien kanssa heijastuvat kielteisesti lasten lukutaidon oppimiseen. Erityisesti opettajien puutteelliset taidot opettaa lukemista paikalliskielillä muodostavat vakavan haasteen lukutaidon opettamiselle ja oppimiselle. Tilanne on vakavin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa yli 85% lapsista ei saavuta lukutaidon vähimmäistavoitteita alakoulun aikana. Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että opettajien perus- ja täydennyskoulutus ovat avainasemassa lukutaidon edistämisessä ja sitä kautta paremman tulevaisuuden rakentamisessa koko yhteiskuntaan.

eTALE projektin tavoitteena on parantaa alakoulun opettajien ja erityisopettajien taitoja lukutaidon opetuksessa ja tarjota opettajille välineitä edistää lasten lukemaan oppimista erityisesti lapsilla, joilla on lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tämä jatkohanke perustuu valmisteluvaiheeseen ”eOppimiseen perustuva opettajankoulutusohjelma lukemaan opettamiseen ja oppimiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa”, jota UM rahoitti vammaishankkeena vuonna 2015 ( http://www.taleafrica.com ). Afrikkalais-suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijaryhmän yhteistyöllä kehitetään opettajien perus- ja täydennyskoulutusta (PD), joka perustuu vapaasti käytettävään ja internetissä olevaan oppimisympäristöön. eTALE PD ohjelma kohdistuu opetuksen laadun parantamiseen ja erityisesti lukemaan opettamisen taitojen kehittämiseen ja sitä kautta lasten ja aikuisten lukutaidon vahvistamiseen kansallisten ja kansainvälisten politiikka strategioiden ja Unescon SDG tavoitteiden mukaisesti. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä ja tarjoamalla käyttöön eTALE avoin oppimisympäristö lukemaan opettamisen ja oppimisen tueksi opettajaksi opiskeleville, opettajille ja erityisopettajille sekä lukutaidottomien naisten mentoreille. Ohjemaa pilotoidaan Namibiassa (opettajankoulutus, alakoulun opettajat), Sambiassa (maaseudun heikosti varustetujen koulujen opettajat), Keniassa (erityisopettajakoulutus, erityisopettajat) ja Tansaniassa (lukutaidottomien naisten mentorit,opettajaksi opiskelevat).

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä afrikkalaisten lukemaan opettamisen asiantuntijoiden kanssa Sambiassa, Tansaniassa, Keniassa ja Namibiassa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat The Archbishop Mihayo University College of Tabora (AMUCTA), Tansania; Kenya Institute of Special Education (KISE); University of Namibia (UNAM), University of Zambia ja CAPOLSA (Centre for promotion of literacy in Sub-Saharan Africa) sekä  Niilo Mäki Instituutti. Hankkeen rahoittajina ovat Ulkoministeriö sekä Niilo Mäki Instituutti.

eTaleAfrica-verkkosivut: http://www.taleafrica.com/