Niilo Mäki Instituutti 30 vuotta oppimisen tukena

Niilo Mäki Instituutti täytti 30 vuotta vuonna 2020. Olemme oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Työmme tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti. Tälle sivulle kokoamme juhlavuoden tapahtumia. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja kilpailuista löydät niiden omilta sivuilta. 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään Lue lisää

Väitöstutkimus oppimisvaikeuksien heijastumisesta aikuisuuteen

Oppimisvaikeuden kanssa pärjää aikuisena, jos saa tukea nuorena Anna-Kaija Elorannan tuoreessa väitöskirjassa tarkasteltiin lapsena todettujen oppimisvaikeuksien yhteyksiä aikuisuuteen. Lapsuudessa todetut oppimisvaikeudet ovat riski aikuisiässä. Niilo Mäki Instituutissa ja Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan nuoruusvaiheella on ratkaiseva merkitys siihen, miten oppimisvaikeudet heijastuvat aikuisuuteen.   Kerrotko aluksi hieman itsestäsi ja omista taustoistasi? Olen peruskoulutukseltani psykologian maisteri ja psykologi. Ennen väitöskirjaan liittyvää tutkimustyötäni olen työskennellyt alle kouluikäisten Lue lisää

Pragma-testi kommunikaatiotaitojen arviointiin

Uusi menetelmä auttaa arvioimaan lapsen kykyä ymmärtää ja käyttää kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Arkipäivän kommunikointitilanteet ovat täynnä epäsuoria ja tilannesidonnaisia ilmauksia, eikä viestin todellinen merkitys käy aina ilmi sanotusta. Mikäli lapsi ei kykene ymmärtämään keskusteluissa piileviä kontekstuaalisia vihjeitä, voi hänen olla lähes mahdotonta toimia sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi keskustelu muiden kanssa, epäsuorien ilmausten, vitsien ja kielikuvien Lue lisää

Tammikuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin tammikuun 2020 uutiskirjeessä: eTale Africa -projektissa kehitetään opetuksen laatua ja erityisesti lukemaan opettamisen taitoja Olemme mukana Educassa 24.–25.1.2020 Kasvattajan pedagoginen herkkyys ja pienten lasten emotionaalinen hyvinvointi päiväkotiryhmissä Varmista paikkasi kevään 2020 koulutuksissa Koulutuksia varhaiskasvatuksen ja päivähoidon työntekijöille Koulutuksia puheterapeuteille Koko kirjeemme pääset lukemaan täällä

eTale Africa –projekti

Paikallisten opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella kehitetään opetuksen laatua ja erityisesti lukemaan opettamisen taitoja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Niilo Mäki Instituutin ja kumppaneiden Sambiassa, Tansaniassa, Keniassa ja Namibiassa toteuttaman eTALE Africa -projektin tavoitteena on kehittää afrikkalais-suomalaisen asiantuntijaryhmän yhteistyössä alakoulun opettajien ja erityisopettajien taitoja lukutaidon opetuksessa ja tarjota opettajille välineitä edistää lasten lukemaan oppimista erityisesti lapsilla, joilla on Lue lisää