OPPIMISEN VAIKEUDET

Ovatko oppimisen vaikeudet syrjäytymisen alku vai voitettavissa? Miksi oppiminen on monille lapsille vaikeaa? Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan? Selittääkö perimä oppimisvaikeuksista kaiken? Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea? Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän menestys on perustunut siihen, että kaikkien oppimisesta pidetään huolta. – Viimeaikaiset uutiset suomalaisten lasten ja nuorten oppimisesta ovat kuitenkin herättäneet laajaa Lue lisää

ReadDrama-tutkimus lukuteatterista

ReadDrama -akatemiatutkimus selvittää lukuteatterin vaikuttavuutta Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-tutkimushankkeessa tutkitaan lukuteatterin vaikuttavuutta lukemisen kohdennetuna tukena 3.– 4.-luokkalaisilla oppilailla sekä kehitetään lukuteatteriohjelma yleiseen käyttöön. Lukuteatterin avulla oppilaalle voidaan tuottaa merkittäviä oppimiskokemuksia, joilla voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia oppilaan lukumotivaatioon ja käsitykseen itsestä oppijana ja lukijana. Lukuteatterissa lukemista harjoitellaan ilmaisullisesti ja eläytyen draamakasvatuksellisin keinoin. Aiempi tutkimus on osoittanut, Lue lisää

Toukokuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin toukokuun 2019 uutiskirjeessä Kysely kuntoutuspalveluiden saatavuudesta Yhteispelillä tunne- ja vuorovaikutustaitoja Lukumummien ja -vaarien lukutuokiot katsottavissa Ekapeleihin ei enää tallenneta pelaajien henkilötietoja Oppimisen vaikeudet -kirja ilmestyy toukokuussa! ILS – Individuell Läsning och Skrivning har publicerats NMI rekryterar en person till ett utvecklingsprojekt Svenskspråkig specialnummer av NMI-Bulletin publiceras i maj Syksyn ensimmäisiin koulutuksiin voi Lue lisää

Kysely kuntoutuspalveluiden saatavuudesta

Kuntoutuspalveluiden laadussa ja saatavuudessa parannettavaa Niilo Mäki Instituutti toteutti kyselyn erityislasten parissa työtä tekeville ammattilaisille sekä erityislasten vanhemmille . Tiedustelimme muun muassa sitä, minkälaisena erityislasten elämää läheltä seuraavat näkevät kuntoutuspalveluiden laadun sekä mahdollisuuden saada tarvittua tukea. Kysyimme myös, mitä puutteita he palveluissa näkivät ja kuinka niitä tulisi kehittää. Kyselyyn vastasi yhteensä 162 ihmistä. Heitä oli Lue lisää

Yhteispelillä tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Mikä on Yhteispeli? Yhteispeli on käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lisätä kouluyhteisön hyvinvointia, ennaltaehkäistä koulutyöhön kuormitusta tuovia ongelmia sekä vaikuttaa käytännönläheisillä toimintatavoilla johtamiseen ja toimintakulttuuriin koko koulussa. Yhteispeli koskettaa koulua monella tasolla aina rehtoreista ja opettajista Lue lisää