Luetaas! -materiaali: Motivoivaa lukemisen sujuvuuden harjoittelua

Uusi lukemisen harjoittelun materiaali ”Luetaas! Toistavan ääneen lukemisen harjoitusmateriaaleja alkuopetukseen” on valmistunut. Materiaali julkaistaan Niilo Mäki Instituutin sivuilla (luetaas.nmi.fi) sekä Opetushallituksen Avointen oppimateriaalien kirjasto -sivustolla (aoe.fi) huhtikuun alussa. Materiaalin tarkoituksena on tehdä lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta mielekäs ja opetussuunnitelmiin sopiva lukutunti. Materiaali on koottu Niilo Mäki Instituutissa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa, jonka projektisuunnittelijana työskenteli Annastiina Kettunen. Materiaalin Lue lisää

Tavoitteellinen leikki vahvistaa toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taitoja

Niilo Mäki Instituutin uusi julkaisu ”KUMMI 22: Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen” ilmestyy kevään 2024 aikana. Leikitään ja keskitytään -toiminnan tarkoituksena on vahvistaa tavoitteellisen leikin avulla lasten itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitoja. Haastattelimme Kummi-julkaisun tekijää Päivi Moisiota LeKe-toiminnasta sekä uudesta Kummista. LeKe-kummin taustalla kaksi kehittämishanketta Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (LeKe yhdessä) oli Lue lisää

LYSTI-hankkeessa syntyy välineitä luetun ymmärtämisen strategioiden arviointiin

Vuonna 2025 käynnistyvässä LYSTI-hankkeessa kehitetään välinettä luetun ymmärtämisen strategioiden arviointiin opetus- ja kuntoutusalan ammattilaisten käyttöön. Haastattelimme LYSTI-hankkeen vastaavaa tutkijaa Riikka Heikkilää. Tässä jutussa Heikkilä kertoo itsestään tutkijana, LYSTI-hankkeen taustasta ja tavoitteista sekä luetun ymmärtämisen arvioinnista. Pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä oppimisvaikeuksien parissa Olen Riikka Heikkilä, tutkija, neuropsykologi ja täydennyskouluttaja. Olen ilokseni saanut toteuttaa näitä kaikkia kolmea Lue lisää

Poimintoja valtakunnallisesta Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaamisesta

Mitä tarkoitetaan laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla ja mitä merkitystä niillä on yhteiskunnallisesti? Mikä on itsesäätelyn merkitys lapsen hyvinvoinnille? Entä onko ruutuajalla vaikutusta lapsen kehityksen viivästymiseen? Mitä tarkoitetaan lukitaitojen kokonaisvaltaisella arvioinnilla ja miten esiopetusikäisten lasten lukivalmiuksia voidaan tukea ryhmämuotoisesti? Millainen ryhmätoiminta tukee nepsy-lasten perheitä, joissa pelaaminen aiheuttaa haasteita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saatiin vastaus valtakunnallisessa Oppimis- ja Lue lisää