Niilo Mäen bibliografia

 • Mäki, N. (1927) Nathrliche Bewegungstendenzen der rechten und linken hand und ihr Einfluss auf das Zeichnen und der Erkennungsvorgang. Psychologische Forschung Bd 10, 1-19.
 • (1928) Oikeaan vai vasempaan? Vaakunapakinaa. Aamulehti 19. 8. 1928.
 • (1928) Therese Neumann – nykypäivän stigmatisoitu. Aamulehti.
 • (1928) Koulu ja vasenkätiset. Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja, LXVI, 151-158.
 • (1929) Muutama sana lasten piirustuksista. Oriveden Opiston ja Toveriliiton muistojulkaisu vv. 1909-1929.
 • (1929) Stigmatisaation historiasta. Turun Ylioppilas 1.
 • (1929) Neuvostolasten aatemaailma. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja, LXVI, 142-147.
 • (1930) Pelko, mitähän se on? Hakkapeliitta, 1398-.
 • (1931) Kirja-arvostelu: Svinhufvudin kertomukset Siperiasta. (toim. Erkki Räikkönen 312 s. Otava 1929) Nordisch Rundschau April, Heft 2, 79-80.
 • (1931) Saksan aivoinvaliidit. Uusi Suomi 17. 5. 1931.
 • (1931) Miksi poistetut jäsenet toisinaan tuntuvat olevan paikoillaan? Vapaussodan invaliidi.
 • (1932) Aakkoset kautta aikojen. Uusi Suomi 10. 1. 32.
 • (1932) Kaksoiselämä seurauksena käden käytön vaihdoksesta. “Rudert-tapaus” ja sen tieteellinen merkitys. Suomen Punainen Risti n:o 1 ja 2.
 • (1932) Maailmansodan muistoja, aivoinvaliidi Sch. – tietämättään kuuluisuus. Vapaussodan invaliidi, 66-68
 • (1932) Lasten piirustuksista. Kasvatus ja koulu, 18, 9-19.
 • (1934) Oikea vai vasen? Suomen Punainen Risti, 5, 90-93.
 • (1934) Yhdysvaltain intiaanien kouluoloista. Kasvatus ja koulu, 141-158.
 • (1934) Eräs lapsitutkimuksen bibliografia. Kasvatus ja koulu, 20, 125-127.
 • (1934) Soveltavaa persoonallisuuden tutkimusta. Hiukan case history -menetelmästä. Valvoja-Aika, 10, 412-417, 490-495.
 • Kallio, N. ja Mäki, N. (1934) Suomen koulunuorison vasenkätisyydestä. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja, Osa I: 3-4, 77-105; Osa II: 8, 237-257.
 • (1935) Suomen koulunuorison vasenkätisyydestä. Osa III. mts. 1-2, 34-53.
 • Mäki, N. (1935) Lumottu hiekka ja sen synkät asukkaat: Uuden Meksikon flagellantit keskiajan perinnön jatkajina. Suomen Punainen Risti, Joulu 1935, 13-16.
 • (1935) Office of education – Yhdysvaltain koulu- ja oppilastutkimuksen keskuselin. Kasvatus ja koulu, 21, 55-61.
 • (1936) Kuuluisa saksalainen tiedemies ja Suomen ystävä prof. AdhJmar Gelb on kuollut. Uusi Suomi, 28.6. 36.
 • (1936) Psykologian opetuksesta kouluissa. Teoksessa “Uskonnon opetuskysymyksiä”. Jyväskylä.
 • (1937) Mitä on Heilpädagogik? Suomen Punainen Risti, 4, 71-73.
 • (1937) Huolto ja kasvatus – unohdettu yhteys? Aamulehti 16. ja 19. 12.
 • (1937) Psykiatrisen lastenhuollon ja -tutkimuksen tehostaminen. Aamulehti.
 • (1937) Apukoulu ja psykologia (Eräitä kohtia vt. prof. N. Mäen S.A.Y.:n luentopäivillä 2. 1.1937 pidetystä luennosta). Opettajan lehti, 3.
 • (1938) Det vänsterhänta barnet. Hjälpskolan XVI, 3, 67-87. Sama artikkeli julkaisussa Skola och Samhälle (1940).
 • (1938) Kasvavien kielellisen kehityksen probleemoita. Kasvatusopillinen aikakauskirja, LXXV, 344-354.
 • (1940) Eräitä invaliidihuollon kasvatus- ja opetuskysymyksiä. Sielun terveys, 1-4, 1-5.
 • (1941) Hiukan huhun sielutiedettä. Suomen invaliidi. Joulu.
 • (1941) Millaista ammattia toivot. Kotiliesi, 5, 140.
 • (1941) Nuoret etsivät ammattiaan. Kotiliesi, 4, 110.
 • (1941) Pojat kaipaavat ammattikoulutusta. Kotiliesi, 12, 402-403.
 • (1941) Nuorison ammatinvalinnan ohjauksesta. Eräs aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Liikeväki, 100-105.
 • (1941) Sotainvaliidien huolto eräänä viime maailmansodan kysymyksenä. Suomalainen Suomi.
 • (1941) Sota repii, mutta myös rakentaa. Sotainvaliidien huolto rauhanajan huoltotoimien kehittäjänä. Suomen Punainen Risti, 179-180.
 • (1941) Paniikki, sen torjuminen ja hyväksikäyttö. Rajan Lukko.
 • (1941) Ammatinvalinnan ohjaustoiminta Helsingissä. Sosiaalinen aikakauskirja, vihko 4, 199-209; vihko 7-8, 459-471.
 • (1942) Ammatinvalinnan ohjaus. Suomalainen Suomi, 1, 1-5.
 • (1942) Psykologian kouluopetuksen uudistus. Kasvatusopillinen aikakauskirja, LXXIX, 99-104.
 • (1942) Psykologian opetus ja mentaalihygienia. Kasvatusopillinen aikakauskirja, LXXIX, 54-59.
 • (1942) Koulusta elämään. Mitä teitä on valittavana? Kotiliesi, 18, 510-511.
 • (1942) Ammattikasvatuksen liepeillä. Suomalainen Suomi, 5, 239-242.
 • (1942) Kielenvauriot aivovamman seurauksina: afasiapotilaiden tutkimus ja ohjaus. Suomen Punainen risti. n:o 3-4.
 • (1943) Sielutieteen osuus sairaanhoitajakoulutuksessa. Sairaanhoitaja-lehti, 2, 41-42.
 • (1943) Miksi sairaanhoitajattarelle ja terveyssisarelle on opetettava sielutiedettä? Epione, 2, 11-12.
 • (1944) Kieli ja lapsuus. Suomalainen Suomi, 5, 227-233.
 • (1944) Koulu sotasairaalassa. Aivosairaalan opetustoimintaa. Suomen Punainen Risti, 7, 1-5.
 • (1944) Ammatinvalinnan edessä. Teoksessa “Nyt lähdemme ulos elämään” Toim. Poijärvi & Oksanen. Otava.
 • Mäki, N. j,a Voionmaa-Joutsen, M. (toim.) (1944) Keskikoulu takana – elämä edessä. Ammatinvalinnan ohjeita keskikoulun päättäneille. Kouluhallitus, Helsinki.
 • Mäki, N. (1944) Eräs ihmisruumiin arvoitus. Suomalainen Suomi, 8, 431-434.
 • (1945) Aivovammain aiheuttamista kielenhäiriöistä. Poimintoja afasiatutkimuksen alalta. Yhteiskunnallis-Psykiatrinen vuosikirja 1942-1945, 59-72.
 • (1945) Kansanomaistamisesta Yhdysvaltain tieteessä ja yliopistoelämässä. Suomen Kulttuurirahasto, 3, 6-9, 13-14.
 • (1945) Om begreppet 1äkepedagogik (Heilpädagogik). Hjälpskolan 85-90.
 • (1945) Erään käsitteen laajennusta nykypäivien yhteiskunnassa. Suomalainen Suomi, 8, 564-568.
 • (1945) Lasten kielestä ja sen häiriöistä. Teoksessa “lapsen maailma”. Toim. Kai v. Fieandt. Otava. 56-69.
 • Mäki, N. & Hillbom, E. (1945) Aivovamman seurauksista ja niiden huomioonottamisesta työssä ja työhönsijoituksessa. Sotainvaliidien työhuoltoviraston julkaisuja n:o 4.
 • Mäki, N. (1945) Huojuva seurakunta- muistelmia neekerikirkosta Yhdysvalloissa. Jouluhimmeli, 11-13.
 • (1946) Kirja-arvostelu. Arvo Lehtovaara: Kokeellista menetelmää noudattava sielutieteen oppikirja. Gummerus. Jyväskylä. Kasvatusopillinen aikakauskirja, LXXXIII, 19-23.
 • (1946) Ammatinvalinnanohjaus. Teoksessa “Terveitä, iloisia lapsia”. Toim. T. Salmi. Kustannustalo.
 • (1946) Ammatin toiveiden psykologiasta. Teoksessa “Nuorison ammatinvalinnanohjaus” Julkaisija: Helsingin kaupungin ammatinvalintakomitea. Tammi. (1946) Sielullisen soveltuvuuden selvitys. Edellä mainittu teos.
 • (1946) Tapaturmien takana koko ihminen. Varokeino, s. 6-7.
 • (1946) Vanheneminen. Teoksessa “Vanhuksen kultainen kirja”.
 • (1946) Kasvatusvaikeuksissa syyn rauhallinen selvitys ei ole “pahan” suosimista. Lapsi ja nuoriso, 8-9, 176-178.
 • (1946) Yhdysvaltain kasvatusalan keskuslaitos. Kasvatusopillinen aikakauskirja, LXXXIII, 115-117.
 • (1946) Päättyneen työn tarkastelua. Lapsi ja nuoriso, 11, 243-244.
 • (1947) Itsetunto työtehon estona ja edistäjänä. Tehostaja, 3, 65-68.
 • (1947) Nykyaikaisen psykologian tehtävät ja mahdollisuudet lasten suojelussa. Huoltaja, 25, 149-151.
 • (1947) Yrkesönskningarnas psykologi. Teoksessa “Ungdom och yrkesvalet”. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Borgå, 36-44.
 • (1947) Psykologisk anlagsprövning. Edellä mainittu teos. 87-96.
 • (1947) Lasten puheviat ja niiden parantaminen Lastentarha-lehti, 1.
 • (1947) Puheviat ja muut kielelliset häiriöt. Vajaakykyisten lasten huoltokomitean mietintö II (8 sivua).
 • (1947) Päivän iskusana – alemmuuskompleksi. Terveydenhoitolehti, kesä-heinäkuu.
 • (1948) Tuulentupia vai todellisuutta. Suomalainen psykologi kertoilee kansainvälisestä mielenterveyskongressista . Kansan kuvalehti, 47, 18-20.
 • (1948) 500 kielipotilasta. Aivoinvalidien kielellinen jälkihoito jatkuu vielä. Suomen Punainen Risti, 5, 75-76.
 • (1948) Vasemman käden “vallattomuutta” (peilikirjoituksesta). Kansan kuvalehti.
 • (1948) “Olet tänne tervetullut”. Jouluhimmeli, 14-18.
 • (1949) Hjärnskadorna och den psykologiska forskningen. Nordisk Psykologi, 16-21, 79-85.
 • (1949) Teollisuuden mentaalihygieniasta. Lontoon kansainvälisen kongressin näkymiä. Tehostaja, 1, 7-11.
 • (1949) Puhevikaisen nuorison hoito- ja opetuskysymys. Kasvatusopillinen aikakauskirja, 5, 238-243.
 • (1949) Ilmaisun psykologiasta. Teoksessa “Teatteritaide”. Gummerus.
 • (1949-1950) Hiukan afasian ongelmasta. JyväskyIän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Vuosijulkaisu, 11-12.
 • (1950) Valtion kasvatuslaitoksista vuosina 1931-35 päässeiden poikien myöhempi rikollisuus. Huoltaja, 17, 1-6.
 • (1950) Mitä on “sanasokeus”. Lapsi ja nuoriso, 4, 9-10.
 • (1951) Om psykologisk och läkepedagogisk verksamhet bland hjärskadade soldater i Finland 194151. Nordisk Militärmedisinsk förenings förhandlingar VIII, 64-65. Helsingfors.
 • (1951) Helsingin kaupungin apukoulujen entisten oppilaiden (1903-39) myöhemmät elämänvaiheet. Liite n:o 2, Poikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ja jälkihuollon järjestelyä koskeva Helsingin kaupunginhallituksen mietintö. s. 25-55
 • (1951) Aivovammaisten jälkihuolto kymmenvuotias. Suomen Invaliidi, 8-9, 14-15.
 • (1951) Afasia ja puheen nopeus. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan vuosijulkaisu.
 • (1952) Alkutaipaleen varrelta – pari muistikuvaa. Turun ylioppilaslehti, 6-7, 51.
 • (1952) Aivoinvaliidien erityishoidon vaiheita ja tuloksia. Aamulehti 16. 3. 52.
 • (1952) Onko ihminen vaarassa unohtua? Huoltaja, 30, 5-8.
 • Telkkä, A., Soiva, K. ja Mäki, N. (1952) Fosterläge under förlossningen och funktionell höger-vänster -asymmetri. Nordisk Medicin, 48, 1725. (9 s.)
 • Kiviranta. U. K. ja Mäki. N. (1952) Erikoinen tapaus ns. puhdasta sanamykkyytta. Duodecim, 11, 1000-1007.
 • Mäki, N. & Raski, K (1953) “Silmäisyys” suhteessa oikea- ja vasenkätisyyteen. Duodecim, 5, 448-459.
 • Mäki, N. (1953) Eräs nuorten henkinen johtaja – Ernst Thompson-Seton. Lapsi ja nuoriso, 29-31
 • (1953) Uusien työmuotojen soveltamisvaikeuksista eri kulttuuriympäristöön. Lapsi ja nuoriso, 1, 27-28.
 • (1953) Uudet työmuodot ja niiden siirtäminen toiseen kulttuuriympäristöön. Huoltaja, 75-77.
 • (1953) Värisokeus ja värien näkeminen. Terve lapsi, 12, 37, 39 ja 41.
 • (1954) En analyse af alexitilfaelde. Nordisk Psykologi, 441-451.
 • (1954) Aivovamman aiheuttamista lukemishäiriöistä. Kasvatusopillinen aikakauskirja, 3,120-128.
 • (1954) Kasvatusopillisen korkeakoulun 21. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja koulu, 40, 145-150
 • (1954) Viha. Jouluhimmeli.
 • (1955) Erityiskasvatuksen kansainvälinen kongressi Wienissä 8.-12. 6. 1954. Kasvatus ja Koulu, 41, 175-177.
 • nk(1955) La readaptation des blesses craniens. Ref lets de l´Onig, 13, 13-15.
 • (1955) Aakkossarjan problematiikkaa. Kasvatusopillinen aikakauskirja, 1, 70-73.
 • (1955) Aivovauriolasten ajankohtainen asia. Lapsi ja nuoriso, 2, 10-12.
 • (1957) Ylioppilaskunnalle 25-vuotishistoria. Kasvatusopillisen korkeakoulun kurssijulkaisu 1956-57.
 • (1957) Aivovauriolapsen probleemasta. Kasvatus ja koulu, 43, 91-98.
 • (1957) Teollistumisen vaikutus perheen mielenterveyteen. Lapsi ja nuoriso, 6-7, 12-14.
 • (1957) Helen Keller – elämänuskon julistaja. Opettajain lehti, 19, QL 10-11, 20, 18-19.
 • (1957) Helen Kellerin myöhemmistä vaiheista. Jälkikirjoitus Helen Kellerin “Elamäni tarinan” suomennokseen. WSOY. 167-171.
 • (1957) Kuka on aivovauriolapsi. Lapsi ja nuoriso, 5, 11-14.
 • (1957) Askartelusta kuntouttamisen välineenä. Epione, 5, 76-81.
 • (1957) Presidential Address: Mental health in home and school. (Ninth annual meeting of the World Federation for Mental Health, Berlin 1956) London 1957, 7-9.
 • (1958) Suomalaisten stipendiaattien Leipzigin episodi. Kasvatus ja koulu, 44, 82-87
 • (1958) Poikkeava lapsi kodissa. Kodinhoitaja, 4, 4-5.
 • (1959) Kasvatus tutkimuksen kohteena. Opettajain lehti, 54, 47, 15-16.
 • (1959) Alkusanat. s. 5-8. Teoksessa: Carlson, E. Synnyin erilaisena kuin toiset. Gummerus, Jyväskylä.
 • (1959) Mielen tasapainosta – mentaalihygienian nykyisiä näköaloja. Kirjassa “Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 25 vuotta 1934-1959”, 20-25.
 • (1959) Vajaaliikkeisten aivovauriolasten erityisopetuksen tarve. Kirjassa “Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton vuosikirja 1959, 26-31.
 • (1959) Istanbulin muistikuvia. Jouluhimmeli, 15-16.
 • (1960) Kasvavien kysymykset keskeisiä mielenterveysvuoden ohjelmassa. Kodin Kuvalehti, 4, 14-15.
 • (1962) Asuntopolitiikka poikkeavienkin lasten suojaksi. Kodin Kuvalehti, 3, 20-21.
 • (1963) Erityiskasvatus. Teoksessa “Yhteiskuntatieteiden käsikirja”. 126-128. Otava.
 • (1963) Mielenterveys. Teoksessa “Yhteiskuntatieteiden käsikirja”. 404-407. Otava.
 • (1964) Aivovauriotapausten toimintaterapiasta. Mielenterveys, 1.
 • (1964) Om CP-arbetet i Mellersta Finland. CP-barn, 1-2.
 • (1965) Vaikean oppilaan ongelma. Ammattikasvatus, 17, 76-77, 79-80.
 • (1965) Lasten kielestä ja sen häiriöistä. Teoksessa: Jätti, Y.- A. (toim.) Suomen Sana, osa 14, WSOY.
 • (1966) CP -barnet och skolan. (Resume.) Foredrag vid IV Nordiska konferensen gällande cerebral pares 1964.
 • Mäki, N. & Hietala, O. (1968) Koskenkylän poikakodista 1950-67 päässeiden poikien myöhempi rikollisuus ja eräitä siihen liittyviä tekijöitä. Porin kaupungin tutkimuksia 5/ 1968.
 • Mäki, N. (1969) Erityisopettajien spesiaalikoulutus toteutumisvaiheessa. Kasvatus ja koulu, 55, 75-76.
 • Mäki, N. (1978). Psychological analyses of brain damage cases. XII.
  Natural movement tendencies of the right and left hands and their
  influence on drawing and the recognition process. Journal of Biological
  Psychology, 20, 11-21.

Julkaisemattomia

 • Mäki, N. (1937) Kulttuuri ja persoonallisuus. Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa pidetty luentosarja. 273 s.
 • (1938) Poikkeuksellisten lasten kasvatus ja psykologia. (Eräitä osia kasvatustieteellisessa korkeakoulussa kevätlukukaudella 1938 pidetystä luentosarjasta.) 92 s.
 • (1944) Kieli ja lapsuus. Radioesitelmä 7.3. 44.
 • (1947) Kielellisistä häiriöistä. Käsikirjoitus, 7 s.
 • (1947) Toisen käden preferenssi ja kielen synty; eräitä rinnakkaiskysymyksiä. Esitelmä Filosofisen yhdistyksen kokouksessa 30. 4. 47.
 • (1955) Puhekielen kehitys ja ympäristö. Radioesitelmä 8.10.55.
 • (1967) Kasvatusta tutkitaan. Poikkeavan lapsen asema tutkimuksen kentässä. Radioesitelmä 4.3. 67. (Kesto 29 min.)
 • (ei vsl) Kielen häiriöistä ja kuntoutuksesta. Käsikirjoitus (ruots.). 10 s.
 • (ei vsl) Luku- ja kirjoitusvaikeuksista lapsilla. Käsikirjoitus. 23 s.
 • (ei vsl) Kielenhäiriöistä sairaanhoitajille. Käsikirjoitus. 4 s.
 • (ei vsl) Luki-häiriöistä suomen kielen opettajille. Käsikirjoitus. 13 s.

Lähde: Kiianmaa, A. & Pulliainen, V. (1989). Niilo Mäki ja soveltavan psykologian alku Suomessa. Psykologia 24, 170-182.