Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja sen kautta toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. NMI on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan.

NMI käsittelee toiminnassaan koulutukseen osallistuvien, tutkittavien, yhteistyötahojen ja henkilökunnan tietoja. Lisäksi NMI:n sidosryhmäyhteistyö saattaa edellyttää markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietojen käsittelyä. Tarkemmat käsittelytietojen perustelut löytyvät tietosuojaselosteista.

Tietosuojaselosteet

NMI:n kullakin hankkeella, toiminnolla sekä koulutus- ja julkaisuyksiköllä on oma rekisterikohtainen tietosuojaseloste, joka löytyy kyseisen toiminnon kotisivulta.

NMI:n kaikkien hankkeiden tietosuojailmoitukset

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Tietosuoja-asetuksen 12 ja 15 artiklan mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Voit jättää henkilötietojesi tarkastuspyynnön oheisella lomakkeella:

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Niilo Mäki Instituutin tietosuojavastaavaan: tietosuoja(at)nmi.fi.

Lisätietoja tietosuojalainsäädännön käytänteistä löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.