Nuorten Kompassi tarjoaa työkaluja psyykkiseen hyvinvointiin

Jopa neljäsosa nuorista kärsii jonkinasteisesta psyykkisestä oireilusta. Oireilu ilmenee tavallisimmin stressinä, ahdistuksena ja masennuksena. Nämä ongelmat ovat sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan lisääntymässä. Tarvitaan siis menetelmiä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi, vaikeuksien ehkäisemiseksi ja ongelmiin vastaamiseksi. Anne Puolakanaho on työskennellyt pitkään Nuorten Kompassi -verkko-ohjelmaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön parissa. Ohjelman tavoitteena on lisätä taitoja, jotka lisäävät Lue lisää

Tutkimusnäyttöä Suomen Leikitään ja keskitytään -toiminnasta

Itsesäätely on kantava taito elämässä, ja siksi on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa sen kehitykseen tarvitsemansa eväät. Erityisesti ne lapset, joille itsesäätely tuottaa vaikeuksia, tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta mahdollistamaan taitojen harjoittelun turvallisesti arjen keskellä. Leikitään ja keskitytään (LeKe) toiminnan tavoitteena on tarjota vanhemmille leikin muodossa välineitä tämän elämän ydintaidon harjoitteluun. Suomessa tehdystä Leikitään Lue lisää

Tammikuun uutiskirje on julkaistu!

Niilo Mäki Instituutin tammikuun uutiskirjeessä: • Tavataan Educassa!• Tärkeintä on musiikki – soitonopiskelu kuuluu kaikille – Lue lisää• Alakoulun DigiLukiseula (AKI) on tilattavissa! – Lue lisää ja ilmoittaudu• Julklappspengar till ILS-projektet / Joululahjarahaa ILS-projektille• Tule mukaan kehittämään uusia arviointivälineitä! – Tule mukaan!• Pelaa fiksusti – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi -hankkeen kuulumiset – Tutustu hankkeeseen• Kurkistetaan yhdessä Lue lisää

Haastattelussa sovellussuunnittelija Enni Stylman

Enni Stylman on aloittanut työt Niilo Mäki Instituutissa vuonna 2020 ja tekee nyt gradua yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Ennin työnkuva vaihtelee sovellusten ja niiden ulkoasun suunnittelemisesta sekä sovelluksen toimintojen ideoinnista aina toteutukseen, testaamiseen ja ylläpitoon asti. Työssään Enni pitää sen monialaisuudesta ja monipuolisessa toimintaympäristössä työskentelystä. Lue haastattelusta mitä muuta sovellussuunnittelija tekee ja missä hankkeissa Lue lisää

Tärkeintä on musiikki – soitonopiskelu kuuluu kaikille

Niilo Mäki Instituutti julkaisee tammikuussa 2023 uuden Kummi-sarjan julkaisun Kummi 21. Nuottinuotta – oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa, teoriaa ja harjoituksia. Kummi-julkaisun tarkoituksena on tarjota katsaus soiton- ja laulunoppimisen vaikeuksiin sekä opettamisen ja oppimisen keinoihin erilaisissa musiikinoppimisen tilanteissa lähinnä instrumenttiopetuksen näkökulmasta. Oppaassa painotetaan jokaisen oppijan yksilöllistä oppimista ja oikeutta yksilölliseen huomioimiseen musiikin opiskelussa. Opettajan tehtävänä on omalla Lue lisää