Käytännöt ohjaamisessa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia?

Oppilaiden ohjaamisessa tehtävien tekemisessä (esim. kirjallisesti, etäpalaverit, ohjevideot)?

Poikkeustilan opetuksen tehtävien tekemisen ohjaamisessa oli vastausten mukaan neljää erilaista tapaa: Palaverit ja videot, puhelut, kirjallinen ohjaaminen ja huoltajien apu. Vastauksia saatiin 146 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta.

Palavereilla ja videoilla tarkoitetaan joko reaaliaikaisia palavereja ja videopuheluita tai etukäteen tehtyjen videoiden avulla ohjaamista. Usein opetusvideo pidettiin koko ryhmälle, ja jos oppilas tarvitsi tehtävänannon jälkeen tarkempaa ohjausta, toteutettiin ohjeistus usein joko yksittäin tai pienemmissä ryhmissä pidetyissä palavereissa. Tehtävänantojen yhteyteen oli myös linkitetty valmiita videoita, mahdollisen tarkemman ohjeistuksen saamiseksi. Palavereja ja videoita käytettiin 109 vastauksessa.

”Paras tapa ollut hlökohtainen videopuhelu tai pienryhmävideopuhelu.”

”Olen luonut youtube-tilin, jonne lataan tekemiäni opetusvideoita.”

Puheluilla tarkoitetaan puheluita, joissa ohjeistetaan tarkemmin tehtävän tekemisessä. Joko oppilas soitti, kun tarvitsi apua tai opettaja soitti oppilaille, joiden uskoi taritsevan apua. Puheluja käytettiin 17 vastauksessa.

”Wappilla tai puhelulla neuvoen. Oppilas tai huoltaja pyytävöt apua.”

”Soitan tietyille oppilaille säännöllisesti ja selkiytän luokanopettajien antamia tehtäviäPidän isommille Teams-palavereja”

Kirjallisella ohjeistamisella tarkoitetaan pitkälti tehtävänantojen antamista. Kun tehtävänannot olivat riittävät, ei tehtävien tekemisessä välttämättä tarvittu apua tai erillisiin ohjaustapaamisiin ei saavuttu paikalle, jolloin tehtäviä ei ohjeistettu tehtävänantoja enempää. Kirjallisia ohjeistuksia käytettiin 15 vastauksessa.

”Turha pitää etäpalavereita kun kukaan ei vastaa.”

”Tehtävien selkeys ja pieni määrä”

Huoltajien avulla tarkoitetaan huoltajien antamaa ohjeistusta. Huoltajat ottivat yhteyttä opettajaan, jos tehtävissä oli hankaluuksia, ja opettajat joko pitivät huoltajille ja oppilaalle yhteisen opetuspalaverin tai ohjeisti vanhempia tehtävän ohjaamisessa. Huoltajien apua käytettiin viidessä vastauksessa.

”Huoltajat ovat minuun yhteydessä puhelimitse tai Wilman kautta. Pidämme sitten yhteisen opastushetken Teamsin kautta, mukana myös lapsi, ja käymme tehtävän läpi yhdessä.”

”Kirjallisesti. Puhelimella. Vanhempia ohjaamalla.”