Kyselylomake lapsen koulunkäynnistä

Niilo Mäki Instituutissa on kehitetty lapsen oppimisvaikeuksia arvioivien henkilöiden (esim. psykologit, puheterapeutit, toimintaterapeutit) käyttöön ns. “opettajalomake”, jonka avulla on mahdollista saada opettajilta laajasti tietoa lapsen tilanteesta koulussa. Vanhempien luvalla lomake on lähetetty Lastentutkimusklinikalla tutkimuksissa olevan lapsen opettajille, ja näin saatuja tietoja on pystytty hyödyntämään osana lapsen oppimisvaikeuksien arviointia. Lastentutkimusklinikalla on lomaketta käytetty usean vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Lomake on mahdollista saada käyttöön klikkaamalla alla olevaa tekstiä. Lomaketta saa tulostaa vapaasti. Käyttäjiltä otetaan mielellään vastaan palautetta, jotta lomaketta voidaan kehittää edelleen (palaute: nina.kultti-lavikainen(at)nmi.fi).

OpettajalomakeLataa lomake tästä

apuakoulunkayntiin.fi ”Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa”-sivuston tarkoitus on selkiyttää koulunkäyntiin liittyvän tuen saamista kotona, koulussa ja palveluissa. 

Sivustoa on työstetty lastentutkimusklinikalla Jyväskylän kaupungin rahoituksella. Työryhmässä on ollut edustajia myös Keski-Suomen keskussairaalan lastenvastuuyksiköstä, Oppimis- ja ohjauskeskus Onervasta, Niilo Mäki Instituutista sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali-, terveys- ja opetustoimesta.