ESIKKO-seulontamenetelmä auttaa löytämään ongelmat jo ennen puhumaan oppimista

Vanhemmilta saadaan tärkeää tietoa lapsen kielen kehityksestä Lapsi kommunikoi jo ennen puhumistaan Jo pienellä lapsella on käytössään monenlaisia viestinnällisiä keinoja, kuten katse, eleet, ääntely ja esineiden käyttö, joita hän käyttää omien tavoitteidensa toteuttamiseen. Esikielellisellä kommunikaatiolla tarkoitetaan normaalisti kehittyvän lapsen puhekieltä edeltävää kehitysvaihetta. Vaihe alkaa syntymästä ja päättyy silloin, kun lapsi alkaa käyttää sanoja kommunikoinnissaan. Esikielellisen Lue lisää