Haluatko tehdä gradun kielellisistä ja lukemisen vaikeuksista?

Niilo Mäki Instituutti (NMI) ja Helsingin yliopisto (HY) ovat käynnistäneet hankkeen Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa (NISULUKO). Hankkeessa kertyy tietoa siitä, miten 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten kielelliset taidot, kuten nimeäminen ja sanasujuvuus, kehittyvät iän myötä. Tietoa kertyy samalla nimeämisen ja sanasujuvuuden yhteydestä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoihin sekä sanavarastoon.  Hankkeessa kehitetään välineitä ja normeja lasten Lue lisää