Nopea sarjallinen nimeäminen luku- ja laskutaidon taustatekijänä

Sara Huotari on kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta nopeasta sarjallisesta nimeämisestä sekä luku- ja laskusujuvuudesta. Hän työskentelee apurahatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Haastattelimme Saraa väitöskirjatutkimuksesta. Väitöskirjatutkimuksen ohella työskentelet myös Niilo Mäki Instituutissa. Mitä on työn alla tällä hetkellä? Työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti kahdessa hankkeessa, tutkimusassistenttina LUKINO-hankkeessa sekä Pelaa fiksusti -hankkeessa. LUKINO-hankkeessa työnkuvaani kuuluu aineistonkeruu eli Lue lisää

Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten kehityksen arviointiin

Silja Pirilä ja Jaap J. van der Meere ovat toimittaneet teoksen ”Osaaks sä? Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten kehityksen arviointiin”. Teos koostuu kuudesta luvusta, joissa käsitellään tutkimustietoon perustuvia näkökulmia CP-lasten kehityksestä ja kehityksen arvioinnista. Luvuissa määritellään ja kuvataan CP-vammaa, esitellään herätevastetutkimusta kognitiivisten prosessien arvioinnissa, tarkastellaan CP-lasten lukivaikeuksia ja matematiikan erityisvaikeuksia, pohditaan osallistumista ja vapaa-ajan harrastamisen Lue lisää

Arvostettu Unescon lukutaitopalkinto ensimmäistä kertaa Suomeen

Ekapeliin perustuvalle GraphoGamelle Unescon lukutaitopalkinto GraphoGame, suomalainen lukutaitoa kehittävä oppimispeli, on saanut arvostetun Unescon King Sejong Lukutaitopalkinnon 2023. YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9. Pariisissa jaettu palkinto on merkittävä tunnustus maailmanlaajuisesta lukutaidon edistämisestä. Erityisesti kiitosta sai lukutaidon oppimisen mahdollistaminen oppijoiden äidinkielellä sekä innovatiivinen tapaa hyödyntää pelillisyyttä lukutaidon opetuksessa. Lukutaidon oppimisen mahdollistaminen oppijan omalla äidinkielellä on tärkeää, sillä maailmassa Lue lisää

Haluatko tehdä gradun kielellisistä ja lukemisen vaikeuksista?

Niilo Mäki Instituutti (NMI) ja Helsingin yliopisto (HY) ovat käynnistäneet hankkeen Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa (NISULUKO). Hankkeessa kertyy tietoa siitä, miten 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten kielelliset taidot, kuten nimeäminen ja sanasujuvuus, kehittyvät iän myötä. Tietoa kertyy samalla nimeämisen ja sanasujuvuuden yhteydestä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoihin sekä sanavarastoon.  Hankkeessa kehitetään välineitä ja normeja lasten Lue lisää