LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

 • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 3-6-luokille
 • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
 • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
 • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
 • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Seuraavassa kerromme lyhyesti hankkeen taustasta, tavoitteista, toteutuksesta ja ajatellusta hyödystä opetustyölle.

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean sarjallisen nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke

Tausta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, seurantaan ei lainkaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa.

Tavoite. LUKINO-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan arviointimenetelmiä, jotka vastaavat edellä kuvattuihin tarpeisiin. Hankkeen tuotoksina syntyy kattavia, tutkimusperustaisia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeessa syntyy myös lukemisen ja oikeinkirjoittamisen seurannan välineitä. Kirjoitamme myös opetusalan työntekijöille oppaan, jossa käsitellään nimeämistä, sen arviointia ja tukemista. Lisäksi hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa, joka auttaa ymmärtämään nopean nimeämisen, lukemisen, kirjoittamisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitojen välisiä yhteyksiä.

Hankkeen seuraavat vaiheet

Tulossa

Keväällä 2021 kerätään normiaineisto 3-6-luokilta sekä lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmään että nopean nimeämisen testiin. Lukuvuonna 2021-22 kerätään normiaineisto nopean nimeämisen testiin 5-6-vuotiailta, 1-2-luokkalaisilta ja yläkoulusta. Syksyllä 2022 on tavoitteena kerätä aineistoa 3-6-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantamenetelmiä varten. Näihin tutkimuksen vaiheisiin osallistujat haetaan erikseen. Arviointimenetelmien arvioitu valmistumisaika on vuonna 2023.

Normiaineiston keruun alustava aikataulu keväällä 2021

Otantaan lähtevät koulut tiedossa 12.2.2021. Yhteisviesti kaikille osallistuville kouluille.

viikko 7

 • Viestit koteihin Wilma/Helmi -viestinä, vastausten deadline noin viikon päästä lähettämisestä (esim. 24.2. kouluilla, joilla lomavkot 9-10, 3.3. kouluilla, joilla talviloma vkolla 8)
 • Ryhmätehtävien teettämisestä koulutus to 18.2. klo 14-16.
 • Koulutustallenne ja diat katsottavissa pe 19.2. alkaen Moodlessa.

viikot 8-10

 • Talvilomat, viimeinen vastauspäivä huoltajan lupiin 10.3.

viikot 11-12

 • 15.3. mennessä osallistujat ja tunnuslistat Moodlessa.
 • Lukitaitojen sähköinen ryhmäarviointi

viikko 13

 • Koulutus yksilötehtävien tekemisestä ke 31.3. klo 14-16. Tallenne ja diat katsottavissa heti pääsiäisen jälkeen Moodlessa.
 • Yksilötehtävissä tarvittavat RAN-taulut saapuvat postissa.

viikot 14-17 (huhtikuu)

 • Yksilötehtävien tekeminen 6.4.-30.4.

viikot 18-19

 • Palautekysely ja palkkiokysely

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

Lisätietoa tutkimuksesta löydät myös täältä:

Lukino-hanke lyhyesti opettajalle

Lisätietoa Lukino-hankkeesta

Usein kysytyt kysymykset

Ystävällisin terveisin

Riikka Heikkilä               
Vastaava tutkija, tavoitettavissa ke – pe                                                
Niilo Mäki Instituutti                               
p. 040 805 3884                                      
riikka.heikkila@nmi.fi     

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija, tavoitettavissa ma – pe
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi