Opettajan kokemuksia Nuorten Kompassi -ohjelmasta

Niilo Mäki Instituutti julkaisi helmikuussa 2023 uuden oppaan ”Nuorten kompassi -hyvinvointiohjelma: Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille”. Opas ohjaa ammattilaisia Nuorten Kompassi -verkko-ohjelman käyttöön. Nuorten Kompassi -ohjelma tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia. Nuorten Kompassi -oppaassa esitellään viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma. Ohjelma rakentaa peruspsykologisia taitoja eli niitä taitoja, joiden Lue lisää

Maksutonta materiaalia oppimisen tueksi

Niilo Mäki Instituutin tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena on syntynyt vapaasti käytettävissä olevaa materiaalia, joka on ladattavissa verkkosivuiltamme. Ilmaisista materiaaleista löytyy hyödyllistä sisältöä niin kasvatusalan ammattilaisille kuin oppilaille ja perheille. Tietoa ja materiaalia löytyy muun muassa lukutaidon harjoitteluun, tukemiseen ja arviointiin, oppimisvaikeuksiin ja työrauhan ylläpitämiseen liittyen. Lisäksi materiaaleista löytyy sisältöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden lukutaidon harjoittelulle ja Lue lisää

Spel-Ett Läsflyt

Spel-Ett läsflyt är ett spel för läsare som behöver öva flytet i läsningen. Automatisering och noggrannhet i läsning övas i form av ett fängslande spel. Spelaren besöker magiska skogar och byar samt en trollkonstskola i en gammal borg. Flitigt spelande belönas med diamanter som kan användas för att inhandla tilläggsutrustning till spelfiguren. Spelets övningar inleds Lue lisää

Alakoulun DigiLukiseula luokille 1-2

Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana. Riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin voidaan sähköisen seulan avulla tunnistaa luotettavasti ja vaivattomasti, mikä mahdollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin. Niilo Mäki Instituutissa kehitetyt sähköiset luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineet Lue lisää

Lukuisia tapoja tukea lukutaitoa – Lukutaitotyötä Niilo Mäki Instituutissa

Tutustu lukutaitoa tukeviin hankkeisiimme sekä Lastentutkimusklinikan lukutaitotyöhön Alla olevissa viidessä videossa esittelemme Lukumummi ja -vaari -toiminnan, ReaDrama-hankkeen, LUKINO-hankkeen, ILS-hankkeen sekä Lastentutkumusklinikan työtä lukutaidon parissa. Videoiden kesto on noin 2 minuuttia. Lukumummi- ja vaari -toiminnan esittely ReadDrama -hankkeen esittely LUKINO-hankkeen esittely ILS-hankkeen esittely