TOVIKS-hankkeesta matalan kynnyksen tukea oppimisvaikeuksiin

Niilo Mäki Instituutin ”TOVIKS – Tukea oppimisvaikeuksiin Keski-Suomessa” -hankkeessa kehitetään oikea-aikaista ja alueellisesti tasa-arvoista tukea lapsille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Osalla lapsista oppimisvaikeuksiin linkittyy myös neuropsykiatrisia vaikeuksia. Haastattelimme hanketiimiä, johon kuuluvat hankevastaava, PsL Nina Kultti-Lavikainen, sisältöasiantuntija PsM Leena Tahkola sekä tutkimuspäällikkö, PsT Jarkko Hautala.  TOVIKS kehittää etäkonsultaation ja etätyöskentelyn malleja sekä yhdessä tekemisen kulttuuria Lue lisää

Lukuteatterinäytelmien tekstipankki

Lukuteatteritekstipankissa on vapaasti ladattavissa erimittaisia, erikokoisille ryhmille ja eri-ikäisille oppilaille suunnattuja lukuteatterinäytelmiä. Laajempi näytelmätekstivalikoima mahdollistaa lukuteatteritoiminnan eri kohderyhmien kanssa, tai saman ryhmän kanssa useamman kerran.https://koju.nmi.fi/lukuteatterinaytelmien-tekstipankki/