Kasvatustieteen opiskelijasta koulutussuunnittelijaksi

Niilo Mäki Instituutin koulutus- ja julkaisutiimissä tehdään monipuolista suunnittelu- ja kehittämistyötä. Vuosittain järjestetään lukuisia, lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattuja täydennyskoulutuksia, joiden organisoinnista ja markkinoinnista vastaavat koulutussuunnittelijat. Millaista on hypätä koulutussuunnittelijan saappaisiin opintojen päätyttyä? Janette Niemi on vastavalmistunut kasvatustieteen maisteri ja tiimin uusin tulokas. Kerro hieman itsestäsi. Kuka olet ja mitä teet Niilo Mäki Lue lisää

Oppimisen tuki on tärkeää lapsuudesta aikuisuuteen asti

Tässä jutussa tarkastelemme nuoruus- ja aikuisiän oppimisvaikeuksia väitöstutkimuksen, kansanopiston opettajan sekä Niilo Mäki Instituutin nuorten oppimisvaikeuksia käsittelevien julkaisujen ja arviointimenetelmien näkökulmista. Anna-Kaija Eloranta tarkasteli Niilo Mäki Instituutissa ja Jyväskylän yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessaan (A follow-up study of childhood learning disabilities: pathways to adult-age education, employment and psychosocial wellbeing, 2019) lapsena oppimisvaikeusdiagnoosin saaneiden ja tutkimushetkellä 20-40 vuoden Lue lisää