Tukea erityislasten nettipelaamiseen

Pelaa Fiksusti -hankkeessa tuetaan lapsen nettipelaamista ja vanhempien kasvatustyötä Adrienn Jalonen, FT, on toiminut Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana vuodesta 2018 lähtien. ”Pelaa fiksusti” – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi on uusi huhtikuussa 2022 alkanut hanke, jossa Adrienn toimii hankevastaavana. Hankkeen tarkoituksena on tukea perheiden hyvinvointia ja vanhempien kasvatustyötä lapsen digipelaamisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Mistä Lue lisää

Elokuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin elokuun uutiskirjeessä: • Haastattelussa Niilo Mäki Instituutin uusi tutkimuspäällikkö Jarkko Hautala – lue haastattelu• Tulossa: AKI kattaa arvioinnin tasot tuen tarpeen tunnistamisesta tuen vaikuttavuuden seurantaan – tutustu esitteeseen• Pelaa fiksusti -ryhmät käynnistyvät syyskuussa – tutustu• Haluatko hahmottaa -vertaisryhmätoiminta nuorille käynnistyy – lue lisää• Tutustu suomalaiseen viittomakieleen ja sen omaksumiseen VIKKE-hankkeen verkkosivuilla – Lue lisää

Haastattelussa uusi tutkimuspäällikkö Jarkko Hautala

Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti Jarkko Hautala aloitti Niilo Mäki Instituutin tutkimuspäällikkönä 1.8.2022. Tutkimuspäällikön tehtävä on uusi vakanssi Niilo Mäki Instituutissa. Hautala on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen. Tutkimuksissaan Hautala on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Vuodet 2018-2023 Hautala työskentelee myös akatemiatutkijana NMI:n ReadDrama-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan lukuteatteritoiminnan Lue lisää