Haluatko tehdä gradun kielellisistä ja lukemisen vaikeuksista?

Niilo Mäki Instituutti (NMI) ja Helsingin yliopisto (HY) ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeen Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa (NISULUKO). Hankkeessa kertyy tietoa siitä, miten 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten kielelliset taidot, kuten nimeäminen ja sanasujuvuus, kehittyvät iän myötä. Tietoa kertyy samalla nimeämisen ja sanasujuvuuden yhteydestä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoihin sekä sanavarastoon. Hankkeessa kehitetään välineitä ja Lue lisää

Haastattelussa ProVaka-koordinaattori Elisa Havukainen

Työuransa varhaiskasvatuksen alalla tehnyt Elisa Havukainen aloitti tänä syksynä uutena hankekoordinaattorina Niilo Mäki Instituutin Positiivisesti Ryhmässä Oppiva Varhaiskasvatus eli ProVaka-hankkeessa. ProVaka-toimintamallista toteutettiin vuosien 2018-2019 aikana 1,5 vuoden mittainen pilottitutkimus yhdeksässä itäsuomalaisessa kunnassa, joka lopulta johdatti myös Havukaisen edistämään ProVaka-toimintamallia suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Kerro hieman itsestäsi. Miten olet päätynyt Niilo Mäki Instituutille töihin? Olen varhaiskasvatusalan ammattilainen ja Lue lisää

Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille TOMERA-konsultaatiomallilla

TOMERA-konsultaatiomalli on Niilo Mäki Instituutissa kehitetty toimintamalli, joka ohjaa ylivilkkaan lapsen tukitoiminen suunnittelua ja toteutusta päiväkodissa. Mallin tavoitteena on muokata tilannetekijöitä ja ohjata sen avulla lapsen käytöstä toivottuun suuntaan. Konsultaatiomalli on kuvattu KUMMI-sarjan 13. osassa. ADHD on yksi yleisimmin diagnosoituja lapsuusiän häiriöitä Tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja motorinen levottomuus ovat hyvin tavallisia lasten toimintaa haittaavia käyttäytymisen piirteitä Lue lisää

Niilo Mäki Instituutin avoimet ovet 31.10.2022

Tervetuloa mukaan Niilo Mäki Instituutin avoimet ovet -virtuaalitapahtumaan maanantaina 31.10.2022 klo 13-14.30! Virtuaalitilaisuudessa pääset kuulemaan Niilo Mäki Instituutin toiminnasta ja keskustelemaan NMI:n asiantuntijoista koostuvan paneelin kanssa. Niilo Mäki Instituutin työ oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa on tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti. Se tarkoittaa, että tuotamme materiaalia tutkimuksen tuloksiin nojaten, Lue lisää

Lokakuun uutiskirje on ilmestynyt!

Niilo Mäki Instituutin lokakuun uutiskirjeessä: • Haastattelussa NMI:n hallituksen jäsen Päivi Kalilainen – Lue haastattelu• Niilo Mäki Instituutti kehittää vankkaan tutkimustietoon perustuvia luku- ja kirjoitustaitojen arviointimenetelmiä lukivaikeuksiin – Lue lisää • Uutta LukiMat-palvelussa: Maksuttomat sähköiset seulat 1–2 -luokille – Lue lisää• Tervetuloa NMI:n Avoimet ovet -tapahtumaan! – Lue lisää ja ilmoittaudu• Tapahtuma: Näkökulmia lasten ja Lue lisää