Vinkit ja materiaalit oppimisen tueksi

Tips och material för att stödja inlärning

Takaisin alkuun / Tillbaka till ingångssidan

Niilo Mäki Instituutin hankkeissa ja projekteissa on pohdittu paljon, kuinka voisimme helpottaa varhaiskasvattajien, opettajien ja vanhempien työtä ja tukea yhdessä oppimista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kokosimmekin alle sopivia vinkkejä avuksi arkeen eri ikäisten oppijoiden tueksi.

Inom Niilo Mäki Institutets projekt har vi funderat på hur vi kan underlätta småbarnspedagogers, lärares och föräldrars arbete och tillsammans stödja inlärning under det rådande undantagstillståndet. Här har vi samlat tips och material som hjälp i vardagen för barn i olika åldrar.


Viisisataa kutiavaa hammasta –lastenkirja ladattavissa Kojussa maksuttomana e-kirjana

Viisisataa kutiavaa hammasta on jatkoa Hannu Hirvosen suosituille Murisevassa metsässä -kirjoille. Nyt tarinan keskiössä ovat pienet krokotiilinpoikaset, joiden kutiavat hampaat saavat ne puremaan kaikkea ja kaikkia. Humoristinen tarina käsittelee rakkauden ja tarinoiden merkitystä kasvavalle lapselle. Perheen yhteisten lukuhetkien lisäksi vapaasti ladattava kirja sopii hyvin myös etäopetukseen kirjastojen ollessa vielä kiinni. Jokaisen luvun loppuun on myös mietitty valmiita välitehtäviä ja pohdittavaa lapsille.

Lue lisää ja lataa maksutta


Kolmekymmentä rakastettua lukutuokiota verkossa

Niilo Mäki Instituutin juhlavuoden kunniaksi julkaisemme 30 rakastettua lukulähetystä! Lukutuokioilla lukumummit ja -vaarit, suomalaiset urheilijat ja muut julkisuudesta tutut henkilöt lukevat lastenkirjoja. Lukutuokiot ovat katsottavissa ainakin juhlavuoden loppuun saakka.

Jokaiseen lukutuokioon on mietitty valmiiksi erilaisia toiminnallisia tehtäviä leikki-ikäisille, esiopetusikäisille, alkuopetukseen ja alakoululaisille. Näin lukutuokiot voidaan liittää osaksi etäopetusta, jolloin lapset voivat katsoa lukutuokion kotona ja tehdä sen jälkeen opettajan ohjeistamat tehtävät lukutuokioon liittyen.

Lue lisää ja tutustu


Tietoa ja vinkkejä lasten itsesäätelyn tukemiseen leikin keinoin

Leikitään ja keskitytään -hanke on julkaissut uusia infovideoita, joilla kerrotaan itsesäätelystä sekä sen tukemisesta leikin avulla. LeKe-toimintamallissa tuetaan lapsen itsesäätelyn taitoja vanhemman ja lapsen yhteisen leikin kautta.

Lisäksi sivuille on kerätty monenlaisia etäleikkivinkkejä, jotka kannustavat lapsia leikkimään esimerkiksi kavereiden ja isovanhempiensa kanssa myös silloin, kun kasvokkain tapaaminen ei onnistu.

Lue lisää ja tutustu


Pikku Kakkosen Eskari -sovellus vie kirjainten maailmaan

Pikku Kakkosen Eskari on ilmainen sovellus, jossa lapsi pääsee sekä loistamaan taidoillaan että oppimaan uutta omalla tasollaan tavoitteellisesti ja hauskasti. Niilo Mäki Instituutin kanssa toteutetussa lukivalmiuksiin liittyvässä kokonaisuudessa lapsi pääsee tutustumaan lukemisen ja kirjoittamisen kannalta olennaisiin taitoihin.

Peleissä leikitään kirjaimilla, tavuilla ja sanoilla. Samalla harjoitellaan kirjaintuntemusta, sanojen alkuäänteiden ja -tavujen tunnistamista sekä kootaan kirjaimista ja tavuista merkityksellisiä sanoja.

Lue lisää


Ekapeli ja Spel-Ett lukemisen perustaitojen tukena

Ekapeli-Alku, SpeltEtt ja Ekapeli-Maahanmuuttaja ovat saatavilla lukemisen perustaitojen harjoittamisen tueksi. Peli voi ladata tietonkoneille LukiMatin verkkosivuilta ja mobiililaitteille Google Playsta ja Apple AppStoresta.

Spel-Ett är ett spel för elever och barn i förskolan (Sverige: förskoleklass) och för andra med behov att öva grundläggande läsning. Läsningen övas på ett lekfullt och roligt sätt genom uppgifter som tränar kopplingen mellan bokstav och ljud.
Läs mer och ladda ner appen.


Lukusilta.fi -sivustolta tietoa, tukea ja vinkkipankki kotiharjoittelun tueksi

Lukusilta.fi tarjoaa tietoa ja vinkkejä siihen vaiheeseen, kun lapsi osaa jo lukea, mutta lukeminen on hidasta, takkuista tai lapsi ei innostu harjoittelemaan. Sivusto sisältää yli sata artikkelia ja parikymmentä videoviestiä kielitaidon tukemisesta kotona.

Tietoa-osiosta löytyy tietoa yleisesti lukemisesta ja sen tukemisesta, lukemisvaikeudesta ja sen tunnistamisesta sekä lapsen vahvuuksien hyödyntämisestä. Kokemuksia-osiossa on mm. vinkkejä kotiarkeen. Kotiharjoittelua-osioon on koottu kattava vinkkipankki kotiharjoittelun tueksi ja harjoittelun perusperiaatteita.

Lue lisää ja tutustu


Etäopiskelun tukeminen kotona – vinkkejä vanhemmille

Etäopetus on uusi tilanne useimmille koululaisille ja vanhemmille. Se, että lapsi on pystynyt toimimaan hyvin koulussa ja tekemään läksyjä, ei tarkoita, että opiskelu sujuisi yhtä kivuttomasti etäopetuksessa. Uusi tilanne tarkoittaa usein sitä, että myös aikuisen voi joutua opettelemaan uusia tapoja ohjata omaa lastaan. ILS-hanke on koonnut ajatuksia siitä, miten etäkoulutyötä voidaan helpottaa kotona. Luo suunta ja tavoite, anna positiivista palautetta harjoittele opittavia asioita ja taitoja yhdessä lapsen kanssa

Att stödja skolarbetet hemifrån – tips för föräldrar

Distansundervisning är en ny situation för de flesta skolbarn och föräldrar. Att barnet kunnat jobba bra i skolan och med läxorna, betyder inte att det kommer att gå lika smärtfritt med heldags distansundervisning. En ny situation betyder ofta att man måste lära sig saker på nytt. Nedan följer lite tankar om hur man kan underlätta skolarbetet hemma.

Läs och ladda ner här / Lataa tästä


Maksuttomat Omis-oppaat tueksi keskusteluun lukemisen ja laskemisen vaikeuksista

Oppimisvaikeudet vaikuttavat koulunkäynnin lisäksi lapsen käsitykseen itsestään sekä kaverisuhteisiin. Oppaissa kuvataan lukemisen ja matematiikan taitojen kehitystä ja niihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksien syitä, apukeinoja ja sitä, miltä vaikeus voi tuntua.

Lasten oppaat on muotoiltu helppolukuisen tarinan muotoon. Tarina ja siihen liittyvä tieto-osuus on suunniteltu lapsen ja vanhemman yhdessä luettavaksi ja pohdittavaksi.
Aikuisten oppaat sisältävät tietoa oppimisvaikeuksista sekä keinoista, joilla lasta voi tukea. Oppaiden tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua lukemisen ja laskemisen vaikeuksista. Opassarja soveltuu hyvin käytettäväksi myös koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Oppaat voi ladata maksutta tai ostaa painettuina vihkosarjana Kojusta.


Vektor ja Cognition Flex matematiikan etäopiskelun tukena

Vektor-oppimispeli on tarkoitettu ensisijaisesti 6-8-vuotiaille lapsille matematiikan perusteiden oppimiseen, mutta se soveltuu iästä riippumatta kaikille, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia ja/tai hahmotusvaikeuksia.

Matematiikan harjoittelu alkaa lukukäsitteestä edeten yhteen- ja vähennyslaskuihin kokonaisluvuilla ja lopulta murto- ja desimaalilukuihin. Lisäksi pelissä harjoitellaan myös mm. visuospatiaalista työmuistia ja päättelyä sekä mentaalista rotaatiota.

Vektor och Cognition Flex

Vektor-spelets målgrupp är 6-8 åriga barn som övar grundfärdigheter i matematik, men det passar också alla som har svårigheter i matematikinlärningen eller gestaltningssvårigheter.    Spelet i inleds med övningar i taluppfattning, sedan övas addition och subtraktion med heltal och slutligen även bråk- och decimaltal. Spelet övar dessutom visuospatialt arbetsminne, slutledningsförmåga och mental rotation.

Lue lisää ja tutustu


Land Ahoy! – Varhennettua englantia esi- ja alkuopetukseen

Kielitaito kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa oppilaiden englannin kielen opiskelun taitoja erityisesti äännetietoisuuteen keskittyen, jotta kielen oppiminen olisi helppoa myös niille, joille äänne-erottelu voi olla haastavaa myös suomen kielellä.

Hankkeessa käytetyt materiaalit koottiin yhteen ja tuotoksena valmistui Land ahoy! – materiaalipaketti kaikkien englanninopettajien käyttöön. Materiaalit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti esiopetuksesta toiselle luokalle, mutta sopivat myös käytettäväksi ylemmilläkin luokilla.

Lue lisää ja tutustu materiaaliin


Lotan lukuisat vinkit -vlogista vinkkejä opiskeluun

Lotan lukuisat vinkit -vlogissa parikymppinen Lotta antaa vinkkejä opiskeluun lukivaikeuden kanssa. Hän tietää omasta kokemuksestaan, millaista opiskelu lukivaikeuden kanssa on. Lotan Youtube-kanavalta löytyy yhteensä kaksitoista videota. Niissä hän muun muassa kertoo itsestään ja lukivaikeudestaan sekä jakaa erilaisia hauskoja ja hyödyllisiä apukeinoja opiskeluun, kuten kappaleiden lukemiseen, kielten oppimiseen ja muistiinpanojen tekemiseen eri strategioilla.

Katso ja tutustu


LUKILOKI:n Lokista ideoita opetustyöhön

Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteishanke LUKILOKI:n ajankohtaisia vinkkejä ja sisältöjä julkaistaan Loki-sivulle. Sivua kannattaa seurailla, se löytyy hankkeen nettisivuilta.

LUKILOKI on osallistujille maksuton 15 op luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. LUKILOKIn tavoitteena on antaa osallistujille virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ohjaamiseen sekä taitojen tukemiseen.


Linkkejä yhteistyökumppaneiden materiaaleihin

Länkar till våra samarbetsparters sidor

Aivoliitto – Arjen vinkkejä ja materiaaleja koteihin
www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/ajankohtaiset-vinkit

Papunet – tietoa ja materiaalia kommunikoinnin tukemiseen
www.papunet.net

Lukuliike – tietoa perheille ja opettajille
lukuliike.fi

Lukukeskus – tietoa ja kirjailijavierailuja
lukukeskus.fi

Vanhempainliitto – tietoa koteihin ja kouluun
vanhempainliitto.fi

Hem och skola
www.hemochskola.fi