Kysely opettajille käytänteistä poikkeustilan aikana

Suomessa tehtiin nopeasti päätös siirtyä suurelta osin kouluissa ja oppilaitoksissa etäopetukseen koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. On tärkeää saada tietoa siitä, millaisia käytänteitä opettajat ovat ottaneet käyttöön ja kuinka etäopetus tai etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen on lähtenyt toteutumaan. Hyviksi havaittuja käytäntöjä kokoamalla ja jakamalla pyrimme helpottamaan opettajien työskentelyä tässä tilanteessa.

Kysely kohdistuu oppimisvaikeuksisten lasten/nuorten opetukseen ja toivomme vastauksia kaikilta kasvatus- ja opetusalan ammattilaisilta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Oppimisvaikeuksiin lukeutuvat muun muassa lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, matematiikan vaikeudet, tarkkaavuuden vaikeudet, motorisen kehityksen haasteet, hahmottamisen vaikeudet sekä kielelliset vaikeudet.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastata. Vastaukset jätetään nimettöminä. Kyselyn täyttäjät voivat halutessaan osallistua arvontaan, jonka palkintona on vapaavalintainen Kummi-sarjan julkaisu. Arvontaan osallistutaan erillisen linkin kautta, joka avautuu kyselyyn vastaamisen jälkeen. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn vastauksiin. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kysely on auki 19.4.2020 saakka. Kyselyssä kerättyjä hyväksi havaittuja käytänteitä, jotka soveltuvat oppimisvaikeuksisten oppilaiden opetukseen, on tarkoitus jakaa opettajien käyttöön NMI:n verkkosivuilla sekä tiedotteissa.

Linkki kyselyyn: http://ekapeli.fi/poll/opetuskeinot

Lisätietoa kyselystä: Päivi Merjonen, Tutkija, Niilo Mäki Instituutti, paivi.merjonen@nmi.fi

Kiitos kaikille vastaajille!