OMIS-oppaat

Oppimisvaikeudet ja lapsen oma kokemus (OMIS; RAY, 2011–2013) -hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista sekä tuottaa materiaalia niiden arvioimiseen ja myönteisen minäkäsityksen tukemiseen opettajien ja terapeuttien käyttöön. Hankkeessa tehty KUMMI 11 -julkaisu “Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin” sisältää teoreettista tietoa mm. minäkäsityksestä ja minäpystyvyydestä sekä niiden yhteydestä oppimisvaikeuksiin. Sen mukana tulee linkki materiaalipankkiin, josta löytyy Minä koululaisena -kysely ja runsaasti yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia ns. OMIS-tehtäviä. Kummin voit tilata täältä.

Hankkeessa tehtiin kahdeksan oppaan sarja oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Oppaissa kuvataan lukemisen ja matematiikan taitojen kehitystä ja niihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksien syitä, apukeinoja ja sitä, miltä vaikeus voi tuntua. Oppaat on tarkoitettu lapsen tai nuoren itsensä luettavaksi tai yhdessä aikuisen kanssa työstettäväksi. Vanhemmille on lisäksi omat oppaat.

Opas lukivaikeudesta lapsille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa
Opas lukivaikeudesta nuorille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas lukivaikeudesta lasten vanhemmille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas lukivaikeudesta nuorten vanhemmille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lapsille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lasten vanhemmille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorten vanhemmille on kuunneltavissa Youtube-videona tämän linkin takaa.

Lataa oppaat tästä (pdf):

Opas lukivaikeudesta lapsille

Opas lukivaikeudesta nuorille
Opas lukivaikeudesta lasten vanhemmille
Opas lukivaikeudesta nuorten vanhemmille

Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lapsille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista lasten vanhemmille
Opas matematiikan oppimisvaikeuksista nuorten vanhemmille

Huom! Oppaiden sivutus on tehty siten, että tulostettaessa voidaan käyttää vihkotulostus/booklet-toimintoa.

Opassarja on saatavissa myös painettuna versiona. Voit tilata sen täältä.