Stöd för distansinlärning

Suomi / Svenska

Här har Niilo Mäki Institutet samlat material om stöd för distansinlärning. Den tvåspråkiga webbplatsen innehåller tips, material och videointervjuer om distansundervisning. Under rubriken tips hittar du preliminära resultat från vår enkät om distansundervisningen, bland annat i form av lärarnas tips för distansundervisning. Under rubriken länkar finns material som du kan använda kostnadsfritt hemma och i skolan. Videointervjuerna lyfter fram distansundervisningen ur hemmets, skolans och experternas perspektiv.

Välkommen!