Spel-Ett Läsflyt

Spel-Ett läsflyt är ett spel för läsare som behöver öva flytet i läsningen. Automatisering och noggrannhet i läsning övas i form av ett fängslande spel. Spelaren besöker magiska skogar och byar samt en trollkonstskola i en gammal borg. Flitigt spelande belönas med diamanter som kan användas för att inhandla tilläggsutrustning till spelfiguren.

Spelets övningar inleds med läsning av högfrekventa svenska ord. Därefter fokuseras övningarna på vanliga svenska ändelser som tränas i koppling till högfrekventa ordstammar. Orden kopplas till sammanhang som är bekanta för lästränande barn.

Spel-Ett läsflyt lämpar sig för elever som behärskar innehållet i Spel-Ett men behöver övning i att öka takten och noggrannheten i sin läsning. Elever som ännu övar på bokstav-ljud-kopplingar eller läsning av korta ord rekommenderas först spela Spel-Ett.

Ladda ned på Google Play, App Store, Windows.

Läs mer: http://www.lukimat.fi/lasning/material/spel-ett-lasflyt