Alakoulun DigiLukiseula luokille 1-2

Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana. Riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin voidaan sähköisen seulan avulla tunnistaa luotettavasti ja vaivattomasti, mikä mahdollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin. Niilo Mäki Instituutissa kehitetyt sähköiset luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineet ovat tutkimusperustaisia ja ne valmistuivat tammikuussa 2023.

Alakoulun Digilukiseula luokille 1–2 on maksutta koulujen käytössä. Välineet vastaavat sisällöiltään LukiMat-palvelun lukemisen ja kirjoittamisen 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineitä (ks. http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/tuen-tarpeen-tunnistaminen). Välineet sisältävät myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. 

Alakoulun sähköiset arviointivälineet sisältävät seuraavat tehtävät: 

  • Lukusujuvuus (Luksu)
  • Oikeinkirjoitus (Sanelu)
  • Luetun ymmärtäminen
  • Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus (Matsu)

Oppilaan tuloksia pääsee tarkastelemaan tehtäväkohtaisesti. Jokaisen tehtävän kohdalle tulee näkyviin lyhyt koonti oppilaan kaikkien vastausten määrästä, oikeiden vastausten määrästä, vastaamiseen käytetystä ajasta ja tehtävän tuloksesta persentiilinä. Koonnin alla vastaukset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan, jolloin niitä voi tarkastella myös laadullisesti (esimerkiksi sanelun sanoja). Jokaisen tehtävän kohdalla on myös lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä ja sen tarkoituksesta. 

Pääset tilaamaan Alakoulun DigiLukiseulan maksutta käyttöösi Niilo Mäki Instituutin Kojusta:

https://koju.nmi.fi/tuote/alakoulun-digilukiseula-aki-luokille-1-2/