Haastattelussa sovellussuunnittelija Enni Stylman

Enni Stylman on aloittanut työt Niilo Mäki Instituutissa vuonna 2020 ja tekee nyt gradua yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Ennin työnkuva vaihtelee sovellusten ja niiden ulkoasun suunnittelemisesta sekä sovelluksen toimintojen ideoinnista aina toteutukseen, testaamiseen ja ylläpitoon asti. Työssään Enni pitää sen monialaisuudesta ja monipuolisessa toimintaympäristössä työskentelystä. Lue haastattelusta mitä muuta sovellussuunnittelija tekee ja missä hankkeissa Enni on ollut mukana.

Kertoisitko, kuka olet ja mitä teet työksesi Niilo Mäki Instituutissa?

Enni Stylman

Olen Enni Stylman ja työskentelen täällä Niilo Mäki Instituutissa sovellussuunnittelijana. Aloitin työt Niilo Mäki Instituutissa kesällä 2020 harjoittelijana, kun täällä töissä oleva opiskelukaveri houkutteli minut tänne harjoitteluun. Opiskelen tietotekniikan maisteriohjelmassa ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaa. Harjoittelun jälkeen jatkoin osa-aikaisena työntekijänä ja nyt olen ollut kesäkuusta 2021 alkaen kokoaikaisena työntekijänä.

Mitä sovellussuunnittelijan työnkuvaan kuuluu?

Suurimman osan työajastani työskentelen ihan koodaajana eli sovelluskehittäjänä. Käytännössä työnkuva vaihtelee hyvin laajasti itse konkreettisesta koodaamisesta myös sovellusten suunnittelemiseen ja niiden ulkoasun suunnitteluun sekä sovelluksen toimintojen ideoinnista aina toteutukseen, testaamiseen ja ylläpitoon asti.

Olet ollut mukana ARVIOn kehittämisessä, kertoisitko mikä ARVIO on? Onko ARVIOon tulossa uudistuksia?

ARVIO on täällä Niilo Mäki Instituutissa kehitetty tehtäväalusta, jota käytetään esimerkiksi lukivaikeuksien seulontaan ja arviointiin. Sen avulla saadaan tietoa esimerkiksi oppilaan mahdollisesta lukivaikeudesta, kuten vaikkapa DigiLukiseuloissa. ARVIOon on syötetty ensimmäisenä juurikin lukivaikeuksien arviontiin liittyvä tehtäväpatteristo, jonka oppilas tekee ja jonka sovellus arvioi automaattisesti. ARVIO ei diagnosoi oppimisvaikeuksia, mutta nostaa esiin tuloksia, joiden perusteella oppilaalla voi olla vahva riski oppimisvaikeuteen tai tuloksia, joita olisi syytä tarkastella tarkemmin. Samalla säästetään opettajien aikaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti.

Tällä hetkellä ARVIO kattaa DigiLukiseulojen osalta suomeksi kaikki koulutusasteet ja lisäksi sinne on rakennettu harjoitusalustoja ja kysymyspatteristoja myös muille Niilo Mäki Instituutin hankkeille. Keväällä ARVIO laajentuu siten, että siellä lähdetään pilotoimaan ruotsin kielellä DigiLukiseuloja.

Kertoisitko työskentelystäsi VIKKE-hankkeessa?

VIKKE-hankkeessa on luotu viittomakielen arviointiin kohdennettu arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida viittomakieltä omaksuvien lasten viittomakielen taitoa ja kehitystä kielitaidon eri osa-alueilla. Olen työskennellyt arviointityökalun parissa koodaajana yhdessä Kiril Shenouda-Khalilin kanssa. Minä vastasin frontendistä eli käyttöliittymästä, jonka kanssa käyttäjä kommunikoi. Työhöni kuului käyttöliittymän ulkoasun ja toiminnan suunnittelu ja toteutus. Konkreettisesti siinä on kyse esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu, kun jotain painiketta painetaan tai miten kuvat asettuvat verkkosivulla.

VIKKEssä on samankaltaisuuksia ARVIOn kanssa, mutta VIKKE on kuitenkin toteutettu hyvin eri tavalla. Sovelluksessa on erilaisia tehtäviä, joita lapsi tekee. Tehtävistä kertyy tutkijoille dataa, kuten miten tehtävät sujuvat ja miten lapset kehittyvät tehtäviä tehdessä. Myös lapset pääsevät näkemään tuloksia ja seuraamaan omaa edistymistään mm. pienen palkintojärjestelmän avulla.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Teen töitä toimistolla sekä etätöitä kotona ja koska minulla on tosi harvakseltaan palavereita, saan tehdä tosi itsenäisesti töitä ja keskittyä päätyöhöni. Toimistolla ollessa, karkeasti yleistettynä, tyypillinen työpäiväni alkaa siitä, että vien tavarani työhuoneeseen ja käyn hakemassa kupin kahvia. Samalla moikkailen työkaverit tässä käytävällä ja saatan vaihtaa aamun kuulumiset. Tämän jälkeen avaan tietokoneen ja alan sen kahvikupin kanssa koodaamaan.  Joskus tulee kiireellisiä sähköposteja tai hälytyksiä siitä, että jotain on mennyt rikki, niin silloin aloitan niistä kiireellisimmistä tehtävistä ensin. Semmoisia tilanteita on onneksi harvoin, joten tyypillisesti aloitan siitä koodaamisesta tai katson, että mitä päivän aikana haluan saada aikaiseksi. Yleensä työpäivään kuuluu myös uuden opettelua, sillä monesti tarvitsee opetella uuden työkalun käyttöä tai tutkia kuinka jonkun asian voisi toteuttaa paremmin.

Mistä pidät työssäsi?

Tykkään konkreettisesta tekemisestä ja että useimmiten pääsee myös näkemään, mitä tekee. Pidän erityisesti Niilo Mäki Instituutissa siitä, että se on niin monialainen. Vaikka työni on hyvin teknistä, niin täällä pääsee työskentelemään mm. psykologien, erityisopettajien ja viittomakielen ammattilaisten kanssa. Täällä on aito monialaisuus läsnä ja nautin siitä, että tietokoneiden lisäksi saan työskennellä aivan toisenlaisessa toimintaympäristössä.

Mitä teet vapaa-ajalla, miten rentoudut?

Olen intohimoinen käsitöiden tekijä. Tykkään neuloa tosi paljon ja varmaan täällä toimistollakin on saattanut ohikulkijat huomata, että mulla on aina neule käsissä, jos olen palaverissa. Neulominen auttaa minua keskittymään ja rentoutumaan. 

Mitä odotat tältä vuodelta?

Lähden tänä vuonna ensimmäistä kertaa töiden merkeissä Educa-messuille ja toivon, että pääsen kohtaamaan käyttäjiä ja kuulemaan toivottavasti kommentteja ARVIOsta, joiden pohjalta voin kehittää sitä lisää ja parantaa mahdollisia kehityskohteita. Odotan myös sitä, että pääsen tekemään graduani. Teen gradun yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa ARVIOon liittyen. Gradussani tutkin, miten väline, tässä tapauksessa tabletti, jolla arviointia tehdään lukivaikeuksien seulomisessa, vaikuttaa siihen arviointitilanteeseen tai tuloksiin. Myös työn näkökulmasta odotan mielenkiinnolla, millaisia tuloksia tulee ja mitä peliliikkeitä ARVIOssa tarvitsee tehdä tulosten pohjalta.