Tips

Tillbaka till ingångssidan

På den här sidan hittar du tips och råd, som vi samlat i vår enkät till lärare.

Tips från lärare till lärare

I början av april gjorde Niilo Mäki Institutet en enkät med lärare via nyhetsbrevet. I enkäten bad vi lärare dela med sig av sina bästa tips för en fungerande distansundervisning. Fram till 19.4 fick vi in 161 svar! Ett stort tack till alla lärare som tagit sig tid att mitt i en hektisk vardag dela med sig av sina erfarenheter!

Lärarna svarade på frågan: “Beskriv något fungerande arbetssätt som motiverar/hjälper/stödjer inlärningen för elever med inlärningssvårigheter, eller hjälper vid undervisning. Om du vill kan du beskriva flera fungerande arbetssätt.“

Svaren har organiserats i sju kategorier enligt tema. I bilden motsvarar textstorleken antalet svar för respektive tema. Klicka på temalistan vid bilden, för att läsa citat av lärarnas svar.

Bilden nedan visar hurdant stöd lärarna upplevde sig ha mest behov av. De som besvarade enkäten ombads välja de tre alternativ som stämmer bäst för dem.