Muita vinkkejä / Övriga tips

Takaisin alkuun / Tillbaka till ingångssidan

Tältä sivulta löytyy lainauksia opettajien antamista vinkeistä. Lainaukset on esitetty alkuperäisellä kielellä. Voit siis lukea sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä vinkkejä.

På den här sidan hittar du tips och råd från lärare, som vi samlat i en enkät till lärare. Citaten är tvåspråkiga.

”Tarvittaisiin maahanmuuttajakoteihin omankielistä tukea ja apua sekä teknisiin ongelmiin, että kielihaasteisiin.” 

”Perheiden yhteinen aika ja osallistuminen pihatöihin ja muihin askareisiin. Riittävä ja monipuolinen ulkoilu. Toiminnalliset menetelmät esimerkiksi palapelin palojen piilottaminen huoneeseen ja kokoaminen yhdessä etsien strategioita. Vinkkien ja linkkien jakaminen huoltajille.” 

“De har ju rätt till närundervisning i någon mån och den möjligheten har vi använt oss av.” 

“Närstudier – elever kommer in till skolan och arbetar några timmar om dagen. Skriver meddelande på Wilma åt dem – stöttar, frågar och listar vad som ska göras.Upplyser ämneslärare om vad som fungerar/inte fungerar. Pratar och förklarar för dem via videolänk.” 

”Kun on ylitsepääsemättömiä pulmia ja koti ei pysty tukemaan, kannattaa tulla käymään lähiopetuksessa.” 

”Försöka ha gemensamt samma system i skolan, svårt då uppgifter ges och inlämnas på olika sätt” 

”Börja enkelt, att klara av all teknik är redan en stor utmaning. Så det är viktigt att eleven lyckas i det hen gör”