Niilo Mäki Instituutti 30 vuotta oppimisen tukena

Niilo Mäki Instituutti täyttää 30 vuotta vuonna 2020. Olemme oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Työmme tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti.

Tälle sivulle kokoamme juhlavuoden tapahtumia. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja kilpailuista löydät niiden omilta sivuilta.


JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT

30-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi vuonna 2021. Ajankohdasta tiedotetaan erikseen.


LUKUTUOKIOT

Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme kevään aikana 30 rakastettua lukulähetystämme arkipäivisin klo 8! Lukutuokioilla lukumummit ja -vaarit, suomalaiset urheilijat ja muut julkisuudesta tutut henkilöt lukevat lastenkirjoja. Jokaiseen lukutuokioon on myös mietitty valmiiksi erilaisia toiminnallisia tehtäviä leikki-ikäisille, esiopetusikäisille, alkuopetukseen ja alakoululaisille. Näin lukutuokiot voidaan liittää osaksi etäopetusta, jolloin lapset voivat katsoa lukutuokion kotona ja tehdä sen jälkeen opettajan ohjeistamat tehtävät lukutuokioon liittyen. Lukutuokiot ovat katsottavissa toistaiseksi.

Lukutuokiot ja toiminnalliset ohjeet julkaistaan osoitteessa: lukutuokiot.nmi.fi

PODCAST-SARJA OPPIMISEN VAIKEUKSISTA

Niilo Mäki Instituutti toteuttaa Kulttuurisäätiön tuella oppimisen vaikeuksia ja tukikeinoja käsittelevän podcast-sarjan osana juhlavuoden ohjelmaa. Niilo Mäki Instituutin tavoitteena on jo kolmenkymmen vuoden ajan ollut ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Oppimisen vaikeuksia käsittelevän podcast-sarjan kautta haluamme tuoda esille tutkimuksen ja kliinisen kokemuksen kautta saatua tietoa kiinnostavassa muodossa ja näin tukea sekä vanhempia että ammattilaisia auttamaan oppimisen vaikeuksien kanssa eläviä lapsia ja nuoria.

Podcast-sarjan sisältöjä suunnitellaan parhaillaan.
Tutustu teemoihin ja osallistu keskusteluun


JULHLAVUODEN KILPAILUT

Ahistaako oppiminen? – Kaikille avoimessa kirjoituskilpailussa etsitään kokemuksia oppimiseen liittyvästä ahdistuksesta
Kirjoituskilpailussa kaikenikäisillä oppijoilla on mahdollisuus kertoa oppimiseensa liittyvästä ahdistuksesta ja siitä, mikä heitä on auttanut tai olisi voinut auttaa. Kaikki kokemukset ovat arvokkaita jo itsessään. Lisäksi niistä on suuri hyöty alan ammattilaisille, kuten tutkijoille, kliinikoille ja opettajille, jotka pyrkivät löytämään entistä parempia keinoja oppimiseen liittyvän ahdistuksen helpottamiseen.

Toivomme kirjoitukset 30.4.2020 mennessä. Tekstien pituus ja tekstilaji on vapaa ja teksti voi olla myös perinteisen proosan ja runouden lisäksi esimerkiksi räppiä.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet täältä


Opinnäytetyökilpailu
Oletko tehnyt yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa oppimista ja/tai oppimisvaikeuksia käsittelevän opinnäytetyön? Niilo Mäki Instituutti järjestää jälleen juhlavuoden kunniaksi opinnäytetyökilpailun, jossa palkinto (500 euron stipendi) jaetaan aihetta erityisen ansiokkaasti käsittelevälle työlle. Palkintostipendillä halutaan kannustaa alan nuoria tutkijoita.

Kevään poikkeustilanteen vuoksi osallistumisaikaa on pidennetty. Toivomme kilpailuun osallistuvat opinnäytetyöt (Kandidaatintutkielma, Pro-gradu tai AMK-opinnäytetyö) 31.8.2020 mennessä.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet täältä


Hyvä käytänne -kilpailu
30-vuotias Niilo Mäki Instituutti järjestää juhlan kunniaksi Hyvä käytänne -kilpailun. Se on tarkoitettu kouluille, päiväkodeille, kerhoille, neuvoloille tai muille lasten kanssa työskenteleville tiimeille. Kilpailun avulla etsitään uusia, toimivia työelämän käytäntöjä, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen. Työkäytännöt voivat olla kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatapoja.

Kevään poikkeustilanteen vuoksi osallistumisaikaa on pidennetty. Toivomme kilpailuun osallistuvat käytänteet 31.8.2020 mennessä.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet täältä