Niilo Mäki Instituutti 30 vuotta oppimisen tukena

Niilo Mäki Instituutti täytti 30 vuotta vuonna 2020. Olemme oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Työmme tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti.

Tälle sivulle kokoamme juhlavuoden tapahtumia. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja kilpailuista löydät niiden omilta sivuilta. 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi vuonna 2021. Ajankohdasta tiedotetaan erikseen.


JUHLAVUODEN KILPAILUT

Väitöskirjakilpailu
Niilo Mäki -säätiö täytti 30 vuotta vuonna 2020 ja juhlavuoden tapahtumia jatketaan vuoden 2021 aikana. Niilo Mäki -säätiö julkistaa avatuksi väitöskirjakilpailun parhaalle oppimiseen, koulutukseen tai oppimisvaikeuksiin liittyvälle väitöskirjalle. Väitöskirjan tulee olla valmistunut ja hyväksytty aikavälillä 1.1.2019-31.5.2021.  

Yliopistojen tiedekunnat ja laitokset voivat esittää kukin yhtä väitöskirjaa kilpailuun. Tieteenalarajoituksia ei ole, mutta väitöskirjan tulee liittyä keskeisesti oppimiseen, koulutukseen tai oppimisvaikeuksiin. Esityksen liitteenä tulee toimittaa sähköisesti saatavilla oleva väitöskirja ja siihen liittyvät lausunnot, sille myönnetty arvolause sekä esityksen tekevän laitoksen/tiedekunnan ja väitöskirjan tekijän yhteystiedot.  

Niilo Mäki -säätiön määrittämä asiantuntijaraati tekee valinnan väitöskirjapalkinnon saajasta ja saaja julkistetaan Niilo Mäki -säätiön 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021. Väitöskirjakilpailun palkintona on 2000 €:n stipendi.  

Esitykset liitteineen pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.6.2021 sähköpostitse osoitteeseen 30v@nmi.fi. Viestikenttään otsikoksi “NMI 30-vuotta väitöskirjakilpailu”.


PODCAST-SARJA OPPIMISEN VAIKEUKSISTA

Niilo Mäki Instituutti toteutti Kulttuurisäätiön tuella oppimisen vaikeuksia ja tukikeinoja käsittelevän podcast-sarjan osana juhlavuoden ohjelmaa. Niilo Mäki Instituutin tavoitteena on jo kolmenkymmen vuoden ajan ollut ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Oppimisen vaikeuksia käsittelevän podcast-sarjan kautta haluamme tuoda esille tutkimuksen ja kliinisen kokemuksen kautta saatua tietoa kiinnostavassa muodossa ja näin tukea sekä vanhempia että ammattilaisia auttamaan oppimisen vaikeuksien kanssa eläviä lapsia ja nuoria.

Kuuntele Podcastit täällä: https://koju.nmi.fi/podcastit/


LUKUTUOKIOT

Juhlavuoden kunniaksi julkaisimme kevään 2020 aikana 30 rakastettua lukulähetystämme arkipäivisin klo 8! Lukutuokioilla lukumummit ja -vaarit, suomalaiset urheilijat ja muut julkisuudesta tutut henkilöt lukevat lastenkirjoja. Jokaiseen lukutuokioon on myös mietitty valmiiksi erilaisia toiminnallisia tehtäviä leikki-ikäisille, esiopetusikäisille, alkuopetukseen ja alakoululaisille. Näin lukutuokiot voidaan liittää osaksi etäopetusta, jolloin lapset voivat katsoa lukutuokion kotona ja tehdä sen jälkeen opettajan ohjeistamat tehtävät lukutuokioon liittyen. Lukutuokiot ovat katsottavissa toistaiseksi.

Lukutuokiot ja toiminnalliset ohjeet julkaistaan osoitteessa: lukutuokiot.nmi.fi


Menneet kilpailut:

Opinnäytetyökilpailu
Kilpailu on päättynyt, voittajat olivat Veera Koivulahti ja Laura Lehtinen pro gradu -työllään ”Tarkkaamattomuuden sekä yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden yhteys sosioemotionaaliseen oireiluun lapsilla, joilla on oppimisen vaikeuksia”. Niilo Mäki Instituutin juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä opinnäytetyökilpailussa haluttiin kannustaa alan tulevia tutkijoita. Raati arvioi Koivulahden ja Lehtisen työn kaiken kaikkiaan hyvin laadituksi opinnäytetyöksi, joka on tuottanut uutta tietoa aiheesta ja tuloksilla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Voittajat saivat 500 euron stipendin. Lue lisää voittajista täältä: https://www.nmi.fi/2020/12/16/opinnaytetyokilpailun-voittajat/

Ahistaako oppiminen? – Kaikille avoimessa kirjoituskilpailussa etsitään kokemuksia oppimiseen liittyvästä ahdistuksesta
Kirjoituskilpailussa kaikenikäisillä oppijoilla oli mahdollisuus kertoa oppimiseensa liittyvästä ahdistuksesta ja siitä, mikä heitä on auttanut tai olisi voinut auttaa. Kaikki kokemukset ovat arvokkaita jo itsessään. Lisäksi niistä on suuri hyöty alan ammattilaisille, kuten tutkijoille, kliinikoille ja opettajille, jotka pyrkivät löytämään entistä parempia keinoja oppimiseen liittyvän ahdistuksen helpottamiseen. Kilpailu on päättynyt ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.