eTale Africa –projekti

Paikallisten opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella kehitetään opetuksen laatua ja erityisesti lukemaan opettamisen taitoja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Niilo Mäki Instituutin ja kumppaneiden Sambiassa, Tansaniassa, Keniassa ja Namibiassa toteuttaman eTALE Africa -projektin tavoitteena on kehittää afrikkalais-suomalaisen asiantuntijaryhmän yhteistyössä alakoulun opettajien ja erityisopettajien taitoja lukutaidon opetuksessa ja tarjota opettajille välineitä edistää lasten lukemaan oppimista erityisesti lapsilla, joilla on lukemaan oppimisen vaikeuksia. Koulutusohjelma rakennetaan vapaasti käytettävään ja internetissä olevaan oppimisympäristöön. Tämän kautta vahvistetaan lasten ja aikuisten lukutaitoa kansallisten ja kansainvälisten strategioiden ja Unescon kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti.

Koulutuksen ja opetuksen laatu kaikissa yhteiskunnissa on riippuvainen opettajien taidoista ja pätevyydestä. Opettajankoulutuksen puutteet yhdessä koulujen puutteellisten resurssien kanssa heijastuvat kielteisesti lasten lukutaidon oppimiseen. Erityisesti opettajien puutteelliset taidot opettaa lukemista paikalliskielillä muodostavat vakavan haasteen lukutaidon opettamiselle ja oppimiselle. Tilanne on vakavin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa yli 85 % lapsista ei saavuta lukutaidon vähimmäistavoitteita alakoulun aikana. Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että opettajien perus- ja täydennyskoulutus ovat avainasemassa lukutaidon edistämisessä ja sitä kautta paremman tulevaisuuden rakentamisessa koko yhteiskuntaan.

Niilo Mäki Instituutin kumppaneineen toteuttaman eTALE AFRICA -projektin tavoitteena on parantaa alakoulun opettajien ja erityisopettajien taitoja lukutaidon opetuksessa ja tarjota opettajille välineitä edistää lasten lukemaan oppimista erityisesti lapsilla, joilla on lukemaan oppimisen vaikeuksia. Tämän hankkeen taustalla on aiempi hanke ”eOppimiseen perustuva opettajankoulutusohjelma lukemaan opettamiseen ja oppimiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa”, jota Ulkoasianministeriö rahoitti vammaishankkeena vuonna 2015 ( http://www.taleafrica.com ). Aiemman valmisteluhankkeen jatkokausi käynnistyi vuonna 2019 ja se kestää vuoteen 2022.

Hankkeessa kehitetään afrikkalais-suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijaryhmän yhteistyöllä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta (PD). Koulutusohjelma rakennetaan vapaasti käytettävään ja internetissä olevaan oppimisympäristöön. eTALE PD ohjelma kohdistuu opetuksen laadun parantamiseen ja erityisesti lukemaan opettamisen taitojen kehittämiseen. Tämän kautta vahvistetaan lasten ja aikuisten lukutaitoa kansallisten ja kansainvälisten strategioiden ja Unescon kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä ja tarjoamalla käyttöön avoin eTALE oppimisympäristö lukemaan opettamisen ja oppimisen tueksi opettajaksi opiskeleville, opettajille ja erityisopettajille sekä lukutaidottomien naisten mentoreille. Ohjelmaa pilotoidaan Namibiassa (opettajankoulutus, alakoulun opettajat), Sambiassa (maaseudun heikosti varustettujen koulujen opettajat), Keniassa (erityisopettajakoulutus, erityisopettajat) ja Tansaniassa (lukutaidottomien naisten mentorit, opettajaksi opiskelevat).

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä afrikkalaisten lukemaan opettamisen asiantuntijoiden kanssa Sambiassa, Tansaniassa, Keniassa ja Namibiassa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Archbishop Mihayo University College of Tabora (AMUCTA) Tansaniasta; Kenya Institute of Special Education (KISE) Keniasta, University of Namibia (UNAM) Namibiasta, University of Zambia ja CAPOLSA (Centre for promotion of literacy in Sub-Saharan Africa) Sambiasta sekä Suomesta Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hankkeen rahoittajina ovat Ulkoasiainministeriö sekä Niilo Mäki Instituutti.

eTale Africa -hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna on suunniteltu ja toteutettu sisältöjä oppimisympäristöön sekä suunniteltu ympäristön teknistä toteutusta, käyttöliittymää ja ulkoasua. Hankkeessa on järjestetty kaksi työpajaa, yksi Suomessa keväällä 2019 ja yksi Namibiassa syksyllä 2019. Työpajoissa on projektiin osallistuneiden kumppaneiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa käyty kehitettyjä sisältöjä läpi ja suunniteltu ympäristön rakennetta. Namibian työpajaan asiantuntijana osallistui mobiilioppimisesta tutkimusta tehnyt professori Adele Botha Counsil for Scientific and Industrial Research (CSIR) -tutkimusorganisaatiosta Etelä-Afrikasta. Suunnitelmana on, että ympäristössä on saatavilla tietoa tekstinä, videona ja puhuttuna. Ympäristö pyritään laatimaan siten, että se on käytössä Internetissä sekä jaettavissa myös muistikortilla, niissä paikoissa, joissa internetyhteyksiä ei ole saatavilla. Ympäristö laaditaan skaalautuvaksi eri päätelaitteille.

eTaleAfrica-verkkosivut: http://www.taleafrica.com/