LeKe-toimintamalli ottaa uusia askelia Liedossa

Leikitään ja keskitytään (Leke) yhdessä -hankkeessa on otettu tänä keväänä askel kohti aiempaa itsenäisempää toteutusta. Alun perin suunniteltujen kuntien lisäksi hankkeeseen saatiin mukaan reilun 20 000 asukkaan Liedon kunta Turun naapurista.

LeKe yhdessä -toimintamallissa tuetaan lasten itsesäätelyn kehitystä varhaiskasvatuksen, sote-palvelujen ja perheiden yhteisvoimin. Kaikilla on oma tärkeä roolinsa ja tehtävänsä. Olennaista on, että yhdessä tekemällä päästään vahvemmin tavoitteeseen, kaikkia tarvitaan. LeKe yhdessä -toimintamallin ytimessä on uusiselantilainen perheiden tukemisen malli, jossa lasten itsesäätelyä tuetaan vanhemman ja lapsen yhteisen leikin avulla. LeKe yhdessä -mallissa on tämän ytimen lisäksi paljon uutta, ja siksi erilaiset toteutuskokeilut ovat tarpeen.

LeKe yhdessä -toimintamallissa pääpaino on varhaiskasvatuksessa, jossa lasten itsesäätelytaitojen kehitystä tuetaan ohjattujen leikkien ja pelien avulla. Osa toiminnasta suuntautuu kaikille lapsille riippumatta lasten taitojen lähtötasosta, ja osa toiminnasta on tarkoitettu tukemaan niitä lapsia, joiden ajatellaan hyötyvän lisäharjoituksesta. Myös perheet houkutellaan mukaan tukemaan leikkien avulla lasten itsesäätelyä. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja sote-ammattilaisten, jotka usein ovat ohjaamassa vanhempienryhmiä, tehdään myös luonnollisena osana LeKe yhdessä -toimintaa.

Liedon kunnasta tuli yhteydenotto hankkeeseen ja toive päästä jotenkin mukaan LeKe yhdessä -hankevaiheen toteutukseen. Aktiivisuus on näkynyt paitsi mukaantulossa myös vahvasti ammattilaisten sitoutumisena toimintaan ja positiivisuutena oppimisen ja uuden edessä. LeKe yhdessä -toimintamallin kehittämiselle Lieto tarjoaa oivan maaperän kokeilla siipiään.  Liedon yhteistyön tuloksena hankkeessa saadaan kehitettyä entistä valmiimpaa ja itseohjautuvasti toteuttavaa LeKe yhdessä -ohjemaa. Liedon toteutuksesta voi lukea paikallisesta Lietonen-lehdestä, joka julkaistiin 24.2. Lehti on kaikkien luettavana netissä: Lietonen, helmikuu 2022., ks. sivu 5.

Olemme sekä NMI:llä LeKe yhdessä -hankkeessa että myös Liedossa iloisia ja ylpeitä yhteistyöstä!


Niilo Mäki Instituutti järjestää Leikitään ja keskitytään (Leke) -toimintamallista koulutusta syksyllä 2022 Tampereella. LeKe-ryhmässä vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Koulutus järjestetään tiimeille.
Tutustu koulutukseen

Lue lisää LeKe yhdessä -hankkeesta