USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

YLEISTÄ

Mistä saan apua ja ohjeita tutkimuksen toteuttamiseen?

Pyrimme päivittämään ohjeita nettisivuillemme (www.nmi.fi/lukino) sitä mukaa, kun kysymyksiä tulee tai tutkimussuunnitelma tarkentuu. Lisäksi järjestämme syksyn 2020 aikana koulutuksia, joissa saa lisätietoa ja ohjeita ja joissa on mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia asioita. Koulutukset järjestetään Teamsin välityksellä sekä videoina, jotka ovat katsottavissa vapaasti valittavina ajankohtina. Apua voi kysyä myös sähköpostitse (pirita.korpivaara (a) nmi.fi tai riikka.heikkila (a) nmi.fi) sekä soittamalla (p. 040 681 8950/Pirita tai p. 040 805 3884/Riikka. Riikka on osa-aikaisesti töissä, tavoitettavissa pääsääntöisesti ke-pe, Pirita vastailee joustavammin).

Miten voin omalla toiminnallani vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen?

Pyrimme kouluttamaan ja ohjeistamaan kaiken tutkimukseen liittyvän mahdollisimman tarkasti (ks. Mistä saan apua ja ohjeita tutkimuksen toteuttamiseen?). Eräs parhaimmista tavoista varmistaa tutkimuksen onnistuminen ja sen luotettavuus on toimia mahdollisimman tarkasti annettujen ohjeiden mukaisesti. Koska emme ehkä osaa ennakoida kaikkia kysymyksiä etukäteen, on tärkeää, että kysytte epäselviksi jääneistä asioista heti, kun mahdollista. Parhain apu tutkimuksen onnistumisessa olette te, vapaaehtoiset opettajat. Olemme kiitollisia kaikista kysymyksistä, kommenteista ja ehdotuksista. Niitä voitte antaa meille puhelimitse, sähköpostitse tai live-koulutuksissamme (ks. yhteystiedot yllä).

Kuinka paljon tutkimukseen osallistumiseen on hyvä varata aikaa? Millainen tutkimuksen aikataulu on?

Tutkimukseen tarvittavaa työmäärää on vaikeaa arvioida tarkasti, koska osa tutkimukseen kuuluvasta työstä on sellaista, että siihen kuluva aika vaihtelee yksilöllisesti. Eniten aikaa kuluu arviointien toteuttamiseen, niistä olemme pyrkineet listaamaan alustavat arviot alla olevaan aikatauluun. Pilottitutkimuksen yhtenä tavoitteena on saada tuntumaa arviointiin kuluvasta ajasta, ja siksi voimme antaa tästä tarkempaa tietoa vasta, kun olemme saaneet palautetta osallistujilta. Lisäksi aikaa on hyvä varata suunnitteluun, tiedottamiseen, tehtävien pisteyttämiseen sekä koulutukseen osallistumiseen. Käytettävää aikaa vähentää huomattavasti se, jos tutkimus voidaan toteuttaa työparityöskentelynä.

Alustava aikataulu (täsmentyy tutkimuksen edetessä):

Pilottitutkimus, syksy 2020
 • Syyskuu: Pilottitutkimukseen haetaan osallistujia. Osallistumislomake on täytettävissä osoitteessa ekapeli.lukimat.fi/q=lukino_kysely. Osallistujat varmistavat luvan osallistumiseen koulun rehtorilta ja selvittävät, tarvitaanko lisäksi kunnan opetustoimen lupa tutkimukseen osallistumiseen.
 • Lokakuun alku (vkot 41–42). Tutkimusryhmä ottaa yhteyttä opettajiin tai erityisopettajiin, jotka ovat täyttäneet osallistumislomakkeen. Tutkimuksen toteuttamiseen haetaan tarvittaessa kunnan lupa. Tutkimusryhmä toimittaa kouluille tutkimuksessa tarvittavan materiaalin (osa tehtävistä postitse ja osa sähköisesti). Opettajat lähettävät koteihin tiedotteen tutkimuksesta ja suostumuslomakkeen huoltajien täytettäväksi.
 • Lokakuun loppu (vkot 43–44): Tutkimukseen liittyvät koulutukset toteutetaan syysloman jälkeen verkossa. Koulutuksiin kuluva aika on arviolta yhteensä 3-6h vapaavalintaisena ajankohtana.
 • Marraskuu (vkot 45–46): Osallistujat selvillä. Ryhmätutkimuksen toteuttaminen, sisältää: Arviointiohjelman lataaminen, arviointiohjelmaan rekisteröityminen, yksilöllisten oppilastunnusten syöttäminen koneille ennen arvioinnin alkua, ryhmäarviointi (n. 1 oppitunti/luokka). Ohjelma pisteyttää automaattisesti lasten tulokset. Lisäksi opettaja pisteyttää paperisen sanelun ja lähettää tulokset tutkimusryhmälle sähköisen kyselyn kautta.
 • Marraskuu (vkot 46–48): Yksilötutkimusten toteuttaminen (noin 1h/lapsi) ja tulosten pisteyttäminen (noin 15min/lapsi), opettajat antavat tutkimusryhmälle palautetta ohjeistusten, tehtävien ja arvioinnin toimivuudesta.
 • Joulukuu (vkot 49–50): Palautteet kouluille.
Varsinainen aineistonkeruu 3-6lk, syksy 2020 ja kevät 2021
 • Syyskuu: Normiaineiston satunnaisotannan tekeminen.
 • Loka-marraskuu: Tutkimusryhmä ottaa yhteyttä osallistuviin kouluihin. Tutkimukseen mukaan lähtevien koulujen osalta pyydetään tarvittaessa tutkimusluvat kunnilta.
 • Tammi-helmikuu: opettajien kouluttaminen sekä tutkimuslupien hankkiminen kotoa
 • Maalis-huhtikuu: Normiaineiston kerääminen ja pisteyttäminen.
 • Huhti-toukokuu: Palautteet kouluille.
Myöhemmin (syksy 2021 – 2023)
 • Nopean nimeämisen testin normitus 5-6-vuotiailla, 1-2-luokilla sekä luokilla 7 ja 9.
 • Lukemisen ja oikeinkirjoittamisen oppimisen seurannan välineiden kehittäminen ja arviointi (3-6lk)
 • Opas nimeämisen arvioinnista ja tukemisesta
 • Arviointimenetelmien julkaiseminen

OSALLISTUMINEN:

Osallistumislomakkeessa sanotaan, että tutkimukseen haetaan ensisijaisesti työpareja (luokanopettaja – erityisopettaja). Voinko osallistua tutkimukseen, vaikka minulla ei olisi työparia?

Voit osallistua ilman työpariakin, jos sinun on mahdollista toteuttaa ryhmä- ja yksilöarviointi yksin. Olemme suositelleet työparityöskentelyä, jotta arvioinnin kuormitus vähenee opettajaa/erityisopettajaa kohden, mutta osaat varmasti itse arvioida, onko sinulla mahdollisuus toteuttaa arviointi yksin. Työpari voi olla myös muunlainen kuin ehdotettu, esimerkiksi luokanopettaja-luokanopettaja tai erityisopettaja-erityisopettaja tms.

Tutkimukseen haetaan ensisijaisesti opettajia. Voivatko psykologit tai puheterapeutit osallistua arviointimenetelmien pilotointiin?

Nyt pilotoitavissa menetelmissä on mukana yksilötehtäviä, joiden käyttäminen voisi olla mielekästä myös kahden kesken tehtävässä asiakastyössä. Näitä ovat lukemisen yksilöarviointimenetelmät sekä nopean nimeämisen tehtävät. Otamme mielellämme palautetta tehtävien toimivuudesta myös puheterapeuteilta ja psykologeilta, joten ilmoittauduthan mukaan pilottitutkimukseen täyttämällä osallistumislomakkeen.

Tarvitsenko opetustoimen luvan osallistuakseni?

Lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain, joten asia on parasta varmistaa koulutoimesta. Kerrothan meille, jos kunnassasi on käytäntö, että opetustoimen lupa tarvitaan koulun rehtorin luvan lisäksi. Me voimme toimittaa tiedotteen/lupalomakkeen koulutoimeen tarpeen mukaan. Jos toivot, että koulutointa lähestytään tutkimushankkeesta käsin, kerrothan valmiiksi osoitteen, jonne tiedote/hakemus pyydetään lähettämään. Jos kunnassa on jokin muu käytäntö tutkimukseen osallistumiseen (esimerkiksi sähköinen lomake, jolla lupa haetaan), kerrothan siitä meille.

Tarvitaanko oppilaiden huoltajilta lupa tutkimukseen osallistumiseen?

Kyllä. Huoltajia ja oppilaita lähestytään opettajien välityksellä koulun käyttämän tiedotuskanavan (Wilma, Helmi tai vastaava järjestelmä) kautta. Koska tutkimuksen kohderyhmänä ovat alaikäiset lapset, lupa tutkimukseen kysytään oppilaiden huoltajilta. Huoltajat saavat täytettäväkseen sähköisen tutkimussuostumuslomakkeen, missä yhteydessä varmistetaan myös oppilaan halukkuus osallistua tutkimukseen. Tutkittavia ja huoltajia informoidaan oikeudesta kieltäytyä tutkimukseen osallistumisen jatkamisesta missä vaiheessa vain ilman negatiivisia seuraamuksia.

Onko tutkimussuostumuslomaketta mahdollista lähettää koteihin paperisena?

Tutkimussuostumuslomake voidaan lähettää kotiin myös paperisena. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköistä suostumusta, jotta suuri määrä suostumuksia saataisiin käsiteltyä tehokkaasti. Sähköinen suostumus saadaan nopeammin perille eikä tutkimusryhmän tarvitse kirjata tietoja käsin. Sähköisten välineiden käyttö kotona ei kuitenkaan ole tutkimukseen osallistumisen edellytys, siksi tarjotaan mahdollisuus täyttää suostumuslomake myös paperisena. Paperisen lomakkeen kanssa voimme toimia niin, että se lähetetään kouluun ja opettaja kirjaa sen tiedot sähköiseen kyselyyn tai se voidaan lähettää suoraan tutkimusryhmälle, jolloin me kirjaamme tiedot.

Meillä on käytössä vain tablettitietokoneita. Voinko osallistua tutkimukseen?

Ryhmätehtäviä ei voi tällä hetkellä tehdä iPadeilla. Jos tableteissa on Android-käyttöjärjestelmä, ryhmätehtävien teko onnistuu, mutta ei ole aivan yhtä vaivatonta kuin pöytäkoneella tai esimerkiksi Chromebookilla. Yksilötesteihin voi kuitenkin osallistua.

TUTKIMUKSESTA SAATAVA HYÖTY

Osallistujat saavat ennen aineistonkeruun alkamista koulutusta tutkimuksen toteuttamiseen liittyen. Milloin tämä koulutus toteutetaan? Paljonko se vie aikaa?

Koulutus toteutuu lokakuun aikana, ei kuitenkaan syyslomalla (vko 42). Koulutukseen liittyy lyhyitä, yleisesti lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen arviointiin liittyviä videoita, joita voi katsoa verkossa milloin vain. Lisäksi järjestämme 1-2 webinaari-iltapäivää, joissa annetaan ohjausta tutkimuksen toteuttamiseen ja jossa on mahdollisuus kysyä tutkimuksesta ja antaa palautetta. Webinaari(t) myös tallennetaan katsottavaksi verkkoon. Koulutuksen pituus varmentuu vielä myöhemmin, mutta se kestää arviolta 3-6h.

Saammeko arvioinnin tuloksista oppilaskohtaista palautetta?

Aineistonkeruun päätyttyä osallistuneet saavat oppilaskohtaista tietoa lasten suoriutumisesta tehtävissä, jos oppilaiden huoltajat ovat antaneet siihen luvan. On kuitenkin huomioitava, että koska tehtäviä vasta pilotoidaan, niihin ei ole vielä olemassa kattavia normeja emmekä voi taata niiden luotettavuutta. Siksi tehtävätulosten tulkintaan on syytä suhtautua varauksella.

Tarjoaako tutkimus välineitä tuen suunnitteluun?

Pilottitutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti kehittää välineitä, joilla tuen tarve voidaan tunnistaa. Vielä tässä vaiheessa emme siis pysty suoraan vastaamaan tuohon tarpeeseen, vaikka se onkin todella tärkeä. Arviointimenetelmien käsikirjoissa tullaan kirjoittamaan lyhyesti siitä, miten arvioinnin tuloksia voidaan käyttää tuen suunnitteluun. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa kehitämme myös välineitä, joilla tuen vaikuttavuutta voidaan seurata eli arvioida, auttaako annettu tuki. Lisäksi hankkeessa kirjoitetaan nimeämisestä opasta, joka sisältää konkreettisia keinoja nimeämisen harjaannuttamiseen ja vaikeuksien huomioimiseen opetuksessa.

TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HAITAT

Koituuko tutkimukseen osallistumisesta kustannuksia työnantajalle?

Pilottitutkimuksesta ei pitäisi koitua työnantajalle muita kustannuksia kuin tehtävien tulostamisesta koululla aiheutuvat kustannukset, jos arvioinnit tapahtuvat osana koulun tavanomaista toimintaa ja opettajien työajalla. Koska tutkimukseen liittyvät koulutukset tapahtuvat verkossa ja ne on mahdollista katsoa vapaavalintaisena ajankohtana, matkakustannuksia tai kustannuksia sijaisten hankkimisesta ei pitäisi tutkimuksen vuoksi tulla.

Kuinka paljon työaikaa arvioinnin toteuttamiseen menee?

Tutkimukseen tarvittavaa työmäärää on vaikeaa arvioida tarkasti, koska osa tutkimukseen kuuluvasta työstä on sellaista, että siihen kuluva aika vaihtelee yksilöllisesti. Eniten aikaa kuluu arviointien toteuttamiseen (ryhmäarviointi noin 1 oppitunti/luokka, yksilöarviointi noin 1 oppitunti/lapsi). Pilottitutkimuksen yhtenä tavoitteena on saada tuntumaa arviointiin kuluvasta ajasta, ja siksi voimme antaa tästä tarkempaa tietoa vasta, kun olemme saaneet palautetta osallistujilta. Arvioinnin lisäksi aikaa on hyvä varata suunnitteluun, tiedottamiseen, tehtävien pisteyttämiseen sekä koulutukseen osallistumiseen. Käytettävää aikaa vähentää huomattavasti se, jos tutkimus voidaan toteuttaa työparityöskentelynä.