Haastattelussa Pirita Korpivaara

Niilo Mäki Instituutin LUKINO-hankkeen projektisuunnittelijana työskentelevällä Pirita Korpivaaralla on edessä mielenkiintoinen syksy. Hankkeen aikana kehitetty uusi AKI-Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä luokille 3-6 ilmestyy osissa. Vuosi sitten julkaistujen sähköisten tuen tarpeen tunnistamisen välineiden (Alakoulun DigiLukiseula) valmistuttua on aika ottaa kehitystyön seuraava askel, kun aineistonkeruu luku- ja kirjoitustaidon oppimisen seurannan välineisiin käynnistyy. 

Kerro hieman itsestäsi. Kuka olet ja miten olet päätynyt töihin Niilo Mäki Instituuttiin?

Olen koulutukseltani äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Nyt työskentelen LUKINO-hankkeessa projektisuunnittelijana. Niilo Mäki Instituuttiin tulin vuonna 2017 tutkimusassistentiksi hankkeeseen, jossa arvioitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toteutumista. Noin vuoden kestäneen hankkeen jälkeen tein pätkätöitä ja opettajan sijaisuuksia muuallakin, mutta olin tuntitöinä mukana laatimassa tehtäväsisältöjä DigiLukiseulaan nuorille ja aikuisille. Keväästä 2020 asti olen työskennellyt päätoimisesti ensin Yläkoulun DigiLukiseulan parissa ja syyskuusta 2020 lähtien LUKINO-hankkeessa.

LUKINO-hankkeessa on kuluneen vuoden aikana julkaistu luku- ja kirjoitustaidon sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1-6 (Alakoulun DigiLukiseula). Arviointivälineistön seuraavat osat valmistuvat keväällä 2024. Miten uusien välineiden valmistelu on edennyt?

Yksilöllisen arvioinnin välineisiin luokille 3−6 kerättiin normiaineistoa samaan aikaan kuin sähköisiin välineisiin, joten ne alkavat olla viittä vaille valmiit. Yhdessä yksilöllisen arvioinnin välineiden kanssa tullaan julkaisemaan luku- ja kirjoitustaidon oppimisen seurannan välineet, jotka ovat olleet nyt viimeisimpänä työn alla. Ne sisältävät tavu- ja sanatason lukemisen ja kirjoittamisen, tekstien lukemisen sekä aivan uutena luetun ymmärtämisen strategioiden seurannan välineitä luokille 3−6. Tavu- ja sanalistat sekä luettavat tekstit ovat olleet valmiina jo hyvän aikaa. Näihin kerätään aineistoa nyt syksyllä. Yhteistyö näitä tehdessä on ollut antoisaa, erityisesti Annastiina Kettusen kanssa on aina ilo työskennellä ja tuloksiin voi olla enemmän kuin tyytyväinen. Luetun ymmärtämisen strategioiden seurannan välineiden kehittäminen on ollut pioneerityötä. Yhteistyötä asiantuntijoiden ja opettajien kanssa on tehty paljon ja on ollut mahtavaa saada olla mukana kehittämässä ihan uudenlaisia välineitä. Tämä on ollut tosi inspiroivaa työtä, vaikka välillä arkisen aherruksen ohessa aika kiireistäkin.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Parasta työssäni on, että kahta samanlaista päivää ei ole ja yhteistyötä pääsee tekemään eri asioiden parissa paljon, mikä on mahtavaa, koska yhteistyökumppanit ja työkaverit ovat niin huikeita ja osaavia. Meillä on vasenkätisille ja myös vasenkätisille savolaisille oma pieni tiimi, joka toimii kuin ajatus! Aineistonkeruut ovat työllistäneet runsaasti, niihin liittyy paljon suunnittelua, tutkimuslupien hakua kunnilta, erilaisten kyselyiden työstöä ja niiden tulosten käsittelyä, yhteydenpitoa opettajien kanssa ja muuta kirjoittamista, tiedottamista ja viestimistä. Useimmiten teen töitä etänä kotoa käsin.

Olet toiminut pitkään eri DigiLukiseulojen parissa ja uudet alakoulun arviointivälineet ovat saaneet kentällä myönteisen vastaanoton. Miten arvioinnit sijoittuvat lukuvuoteen eri DigiLukiseuloilla ja vuosiluokilla?

Alakoulun DigiLukiseula sisältää LukiMat-palvelun kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1−2 sekä AKIseulan luokille 3−6. Luokkien 1 ja 2 välineet ovat maksutta koulujen käytössä. Nämä on normitettu käytettäväksi kevätlukukauden aikana (helmi – huhtikuussa).

Yläkoulun DigiLukiseulan 7. ja 8. luokan tehtäviin on kerätty normit syksyllä syys-lokakuussa, näitä suositellaan käytettäväksi syyslukukaudella. Kummallekin luokka-asteelle on omat tehtäväsisältönsä.

DigiLukiseula nuorille ja aikuisille on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden arviointiin. Normit on kerätty keväällä koko ikäluokan ollessa vielä peruskoulussa. Sitä suositellaan käytettäväksi tuen tarpeen tunnistamiseen erityisesti toisen asteen opintojen alkuvaiheessa.

Millaisia tulevaisuuden näkymiä LUKINO-hankkeella on?

Nyt syyslukukaudella 2023 kerätään aineistoa 3-6-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantamenetelmiä varten sekä kerätään tietoa nopean nimeämisen tehtävien reliabiliteetista. Ensi vuonna julkaistaan AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1–6, yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineet sekä uudistettu Nopean nimeämisen testi – RAN. Paula Salmi ja Riikka Heikkilä valmistelevat myös Kummi-sarjan julkaisua nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi?

Kasvatan chilejä, suppailen ja liikun muutenkin luonnossa. Lukeminen on mieleistä myös.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää uutiskirjeen lukijoille ja DigiLukiseulojen käyttäjille?

No vaikka sellaisia, että muistakaa levittää lukuiloa. Hykerryttäviä lukuelämyksiä löytyy usein juuri  ystävien suositusten perusteella.

Lue lisää DigiLukiseuloista:

Luku- ja kirjoitustaidon sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1–6 

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä 7. ja 8. -luokkalaisille

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille