Valtakunnallinen Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen Jyväskylässä 5.-6.10.2023 

Linkki alustavaan ohjelmaan https://www.nmi.fi/oppimisvaikeustutkijatapaaminen-2023-programme/

Invitation in English

Invitation på svenska

Arvoisa tutkijakollega, 

Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin puolesta kutsumme koolle suomalaiset oppimis- ja oppimisvaikeustutkijat eri tieteenaloilta esittelemään meneillään olevaa työtään sekä tutkimustuloksiaan. Tapaamisen tarkoituksena on luoda katsaus alan tutkimuksen nykytilaan Suomessa sekä pohtia tutkijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä. 

Päästäksesi mukaan tutkijatapaamiseen, ilmoittaudu tapahtumaan osoitteessa https://koju.nmi.fi/ilmoittautuminen/ mahdollisimman pian. Varaudu noin 20 minuutin esitysaikaan. Ohjelma kootaan abstraktien perusteella siten, että pyrimme saamaan kaikki esitykset mahtumaan ohjelmaan. Tutkijatapaaminen on osallistujille ilmainen. Esitysten pitäjien matka- tms. kuluja ei ole mahdollista korvata. 

Toivomme, että kutsun saaneet levittäisivät kutsua omille yhteistyötahoilleen mahdollisimman kattavan tiedotuksen onnistumiseksi. 

Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään! 

Järjestelytoimikunnan puolesta, 
Paavo Leppänen, professori, Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippututkimusyksikkö (InterLearn), Jyväskylän yliopisto
Jarkko Hautala, Tutkimuspäällikkö, Niilo Mäki Insitituutti

Alustava aikataulu:
Abstraktien jättö viimeistään 28.8.2023
Ilmoitus abstraktien ja posterien hyväksymisestä 5.9.2023

Lue lisää tutkijatapaamisesta täältä!

Nationell konferens Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen i Jyväskylä 5-6.10.2023

Preliminär program: https://www.nmi.fi/oppimisvaikeustutkijatapaaminen-2023-programme/

Ärade forskarkolleger,

Å Jyväskylä universitets och Niilo Mäki-institutets vägnar välkomnar vi ​​finländska forskare inom området inlärning och inlärningssvårigheter att presentera sitt aktuella arbete och sina forskningsresultat. Syftet med konferensen är att skapa en överblick över det aktuella läget inom forskningsområdet och att diskutera möjligheter till samarbete forskare emellan.

Anmäl dig som deltagare på adressen https://koju.nmi.fi/ilmoittautuminen/ asap. Förbered dig på en presentation som är ca 20 min lång. Programmet sammanställs på basis av abstrakten med målsättningen att alla presentationer ryms med. Konferensen är kostnadsfri för deltagarna. Resekostnader kan inte ersättas.

Vi hoppas att denna inbjudan sprids vidare till samarbetsparter och andra intresserade så informationen når så många som möjligt.

Varmt välkomna till Jyväskylä!

Å arbetsgruppens vägnar,

Paavo Leppänen, professor, Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippututkimusyksikkö (InterLearn), Jyväskylän yliopisto
Jarkko Hautala, forskningsledare, Niilo Mäki Insitituutti

Preliminär tidtabell:

Inlämning av abstrakt 28.8.2023
Meddelande om godkända abstrakt och posters 5.9.2023

Läs mer om konferensen här (på finska/engelska)

Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen – National meeting of researchers of learning and learning difficulties, Jyväskylä 5.-6.10.2023

Preliminary program: https://www.nmi.fi/oppimisvaikeustutkijatapaaminen-2023-programme/

Dear research colleagues,

On behalf of the University of Jyväskylä and Niilo Mäki Institute, we cordially invite researchers of learning and learning difficulties to present and discuss their current work and latest findings at the annual researcher meeting. The purpose of the meeting is to provide an outlook of the current state of educational research in the country and create opportunities for developing cooperation between researchers.

Registration for the event can be found at https://koju.nmi.fi/ilmoittautuminen/. Please register asap.

The allocated time for each presentation will be approx. 20 minutes. The program will be designed based on abstract submissions and the aim is to include all presentations in the schedule. Participation is free of charge. Travel or accommodation expenses will not be covered.

Please feel free to forward this invitation to your network!

We warmly welcome you in Jyväskylä!

On behalf of the organizing committee,

Paavo Leppänen, professor, The Centre of Excellence for Learning Dynamics and Intervention Research (InterLearn), University of Jyväskylä

Jarkko Hautala, Research director, Niilo Mäki Institute

Preliminary schedule:

Deadline for abstract submissions 28.8.2023

Notification of acceptance for abstracts and posters 5.9.2023

More information on the researcher meeting can be found here!