Niilo Mäki Institutet meddelar: NMI rekryterar en person till ett utvecklingsprojekt

PROJEKTARBETARE – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor Självreglering, beteende och uppmärksamhet


Niilo Mäki Institutet är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsenhet i Jyväskylä med fokus på inlärningssvårigheter. Niilo Mäki Institutet har inlett ett tre-fyra år långt projekt (2023-2026) för att stödja självreglering, beteende och uppmärksamhet inom småbarnspedagogiken. Målgruppen är finlandssvenska barn och personal inom småbarnspedagogiken. Projektet går under benämningen ILS3-SR och är en fortsättning på projektet InLärning och Stöd (ILS och ILS2) som förverkligades åren 2015-2022.

Vi söker nu en anställd på heltid för åtminstone 1 år.

Inom projektet är målsättningen att översätta, anpassa och undersöka arbetssätt för att stödja positivt beteende i småbarnspedagogiken på både allmän och individuell nivå. Arbetet består i huvudsak av hantering av data, redigering av material samt planering och genomförande av forskningsarbete. I projektet ingår även kontakt med enheter inom småbarnspedagogiken som deltar i projektet. Inom projektet är det möjligt att använda data som samlas in till exempel inom ramarna för en avhandling. 

Den sökande ska:

 • ha kandidat- eller magisterexamen eller vara i slutskedet av sina studier för en lämplig högskoleexamen (inom småbarnspedagogik, pedagogik, psykologi eller närliggande ämne) 
 • tala och skriva flytande svenska
 • ha goda färdigheter i användning av de vanligaste datorprogrammen
 • ha möjlighet att vid behov röra sig inom huvudstadsregionen och kringliggande kommuner (en stor del av arbetet kan dock skötas på distans vid behov)

Vi erbjuder:

 • möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper inom forsknings- och utvecklingsarbete 
 • möjlighet att utveckla sina kunskaper om barns självreglerings-, uppmärksamhets- och beteendesvårigheter, planering av stödåtgärder, konsultativa arbetssätt samt beteendepsykologiska interventioner
 • resultatinriktat och varierat arbete i nära samarbete både inom projektet och med ett större nätverk bestående av experter från olika universitet

Som meriter för uppdraget räknas:

 • kunskaper i kvantitativ eller kvalitativ forskning och hantering av data
 • erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och/eller erfarenhet av undervisning, habilitering, utvärderings- och utvecklingsarbete, i synnerhet inom småbarnspedagogik
 • goda språkkunskaper i engelska och finska 
 • förmåga till självständigt arbete
 • beredskap till att röra sig mellan olika orter i Finland

Arbetet påbörjas enligt överenskommelse, och kan fortgå till projektets slut 2026. Arbetsuppgifter och lön kan variera beroende på den anställdas utbildning och kompetens. För mer information kontakta Henrik Husberg, tfn. 050-5644556. Sista ansökningsdag är 31.7 2023. Vi intervjuar löpande och anställer omgående när vi hittar lämplig kandidat. Skriftlig ansökan med meritförteckning, löneanspråk samt rekommendationer skickas till henrik.husberg@nmi.fi.

PDF