Haastattelussa ProVaka-koordinaattori Elisa Havukainen

Työuransa varhaiskasvatuksen alalla tehnyt Elisa Havukainen aloitti tänä syksynä uutena hankekoordinaattorina Niilo Mäki Instituutin Positiivisesti Ryhmässä Oppiva Varhaiskasvatus eli ProVaka-hankkeessa. ProVaka-toimintamallista toteutettiin vuosien 2018-2019 aikana 1,5 vuoden mittainen pilottitutkimus yhdeksässä itäsuomalaisessa kunnassa, joka lopulta johdatti myös Havukaisen edistämään ProVaka-toimintamallia suomalaiseen varhaiskasvatukseen.

Kerro hieman itsestäsi. Miten olet päätynyt Niilo Mäki Instituutille töihin?

Olen varhaiskasvatusalan ammattilainen ja perheen äiti. Koulutukseni ja työtaustani on täysin varhaiskasvatuksen alalta. Työskentelin varhaiskasvatuksen päällikkönä 5,5 vuotta ennen Niilo Mäki Instituutilla aloittamista. Sitä ennen olen toiminut päiväkodin johtajana ja varhaiskasvatuksen opettajana. Tällä hetkellä teen myös jatko-opintoja, sillä suoritan kasvatustieteen asiantuntijaopintoja. Olen tutustunut ProVaka-toimintamalliin vuonna 2018, kun omat varhaiskasvatusyksikköni lähtivät silloin pilottihankkeeseen mukaan. Tätä kautta yhteistyötä on jatkettu ProVakan tiimoilta ja polku toi minut lopulta myös Niilo Mäki Instituuttiin töihin.

ProVaka-toimintamallissa toteutetaan ProKoulun periaatteita varhaiskasvatuksessa. Mistä ProVakassa on kysymys?

Sekä ProKoulun että ProVakan toimintamallit perustuvat käyttäytymispsykologiseen teoriaan, jonka mukaan käyttäytymisen ja tunne-elämän hallintataidot ovat opittavia ja ihan harjoiteltavissa olevia taitoja. Kun huomion kohteena on sosiaalinen käyttäytyminen, niin perusta lapsen sosiaaliselle käyttäytymiselle rakennetaan lapsen luonnollisessa toimintaympäristössä. ProVaka-toimintamalli keskittyy sosiaalisen käyttäytymisen tukemiseen nimenomaan varhaiskasvatuksen kontekstissa.

ProVaka-toiminta päiväkodissa on useamman vuoden mittainen päiväkodin toimintakulttuuria kehittävä prosessi. Lasten käyttäytymisen tukeminen positiivisella kasvatusotteella rakentaa sosiaalista käyttäytymistä tukevan kasvatusyhteisön. Kasvatusyhteisöön sisältyy päiväkodin henkilöstön ja lasten lisäksi huoltajat sekä myös muu talon sisällä toimiva henkilöstö. Lasten toivottua käyttäytymistä tuetaan malliopettamalla sekä käyttäytymiseen kohdistuvan positiivisen palautteen avulla. Tämä vaatiikin, että päiväkodeissa on struktuuritasolla sovittu yhdessä tavoitteet, käyttäytymisodotukset ja toimintaohjeet. Kun kaikki toimivat systemaattisesti niiden mukaisesti, niin se luo johdonmukaista ja yhdessä hengessä tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Kerro hieman roolistasi ProVakassa, Millaisia työtehtäviä työhösi kuuluu?

Toimin ProVakassa hankekoordinaattorina ja työtehtäviini kuuluu monipuolisesti hyvin erilaisia tehtäviä. Toisinaan olen reissun päällä ihan koulutus- ja työnohjaustehtävissä ja toisinaan sitten kotikonttorilla päätteen äärellä. Keskeisimmät ydintehtäväni ovat ProVaka-tiimien työnohjauksessa ja erilaisissa koulutustehtävissä. Mutta toki kaikki tämä vaatii valmistelemista ja yhtä lailla teen materiaalivalmistusta sitten niiden tueksi.

Miksi päiväkotien kannattaisi lähteä mukaan ProVaka-toimintaan?

ProVaka-toiminnan tavoitteena on vahvistaa inklusiivista, kaikille yhteistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella onkin monia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, omaan ympäristöönsä sekä toimintaansa kehittämällä omaa toimintakulttuuria. ProVaka toimintakulttuurin muutoksessa voidaan tavallaan hyödyntää päiväkotien omaa resurssia ja lisäksi vahvistaa henkilökunnan ammatillista osaamista. Aikuisten toimintamalleja kehittämällä voidaan vaikuttaa lasten sosiaalisten taitojen oppimiseen ja saadaan luotua lasten sosiaalisia taitoja johdonmukaisesti tukeva toimintakulttuuri. ProVaka-toimintamalli tuo täten päiväkodin henkilöstölle myös niitä arjen ratkaisuja. Vaikka tässä keskitytään paljon siihen lapsen käytöksen tukemiseen, ProVaka-toimintamallilla voidaan vaikuttaa myös sen päiväkodin yhteisölliseen kehittymiseen. Kun muutokset lähtevät liikenteeseen päiväkodin toiminnasta ja menettelytavoista, saavat ne aikaiseksi positiivista muutosta henkilökunnan toiminnassa ja heijastuvat lopulta lasten käyttäytymiseen ja koko siihen kasvatusyhteisöön.

Mikä sinua innostaa työssäsi?

Tykkään uusien asioiden oppimisesta. Uusien taitojen oppiminen tai uusien näkökulmien löytäminen on minusta yleensäkin innostavaa. Koen, että työssäni Niilo Mäki Instituutilla, olen päässyt käyttämään työkokemustani ja osaamistani hyödyksi monella tavalla. Ehkä jopa eri tavalla kuin aikaisemmin. Vaikka olen ollut täällä vasta hetken töissä, niin olen saanut jo paljon uusia oppeja. Yhtenä syynä voi olla se, että eri koulutuksia ja materiaaleja valmistellessa tulee otettua selvää asioista.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi?

Kuuntelen äänikirjoja, jotka ovat kivoja tällaisen hektisen perhearjen keskellä. Äänikirjoja kuunnellessa pystyy samalla myös tekemään kotitöitä. Tykkään liikkua myös luonnossa. Joskus se tarkoittaa ihan lenkillä käymistä lähimaastossa tai vastaavasti nautin siitä, jos pääsemme perheen kanssa vaikka johonkin luontoretkipaikalle.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää uutiskirjeen lukijoille?

Kiinnittämällä huomiota onnistumisiin ja antamalla positiivista palautetta voidaan tukea yhteistä hyvää ympäristössä. Pohdi mitä omalla kohdallasi tämä voisi tarkoittaa!  Voit yllättyä myös siitä, millä tavalla se heijastelee itselle takaisin sitä positiivisuutta.


Lue lisää ProVaka-toiminnasta osoitteessa www.prokoulu.fi