Välkommen till ILS-projektets höstseminarium!

På seminarierna presenteras resultat och erfarenheter från ILS-projektets verksamhet och gästföreläsare talar om ämnen som berör projektets teman.
Se programmet.

Anmälningslänk Vasaanmäl dig senast 14.9.2022

Välkommen!